nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Rotterdami Egyezmény célja, hogy előmozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködést a veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek nemzetközi kereskedelme terén az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, és működésével elősegítse a fejlődő országok védelmét a jelölt anyagok tekintetében.

A megfogalmazott célokat az alábbi két alapelvvel kívánja elérni az Egyezmény:

  1. Előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás (PIC-eljárás)

Az eljárás lényege, hogy az Egyezmény részes felei által az Egyezmény III. mellékletébe felvett veszélyes anyagok és peszticidek kivitele a mellékletbe megadott felhasználási kategóriában (ipari vegyi anyag, peszticid), csak az importáló ország előzetes jóváhagyásával történhet meg.

A részes feleknek a mellékletbe felvett anyagokra vonatkozóan ún. behozatali válaszokat kell összeállítaniuk, melyekben megadják, hogy hozzájárulnak-e vagy sem az adott vegyi anyag területükre történő behozatalához. Fontos hangsúlyozni, hogy a válaszoknak semlegesnek kell lenniük, azaz ugyanolyan szabályozásnak kell vonatkoznia a vegyi anyag importjára, mint a belföldi gyártására.

Az Egyezmény Titkársága a részes felek által megadott behozatali válaszokat a hathavonta megjelenő PIC Körlevélben, valamint az Egyezmény honlapján teszi közzé.

2. Információcsere

  1. Végső határozat

Az Egyezmény részes feleinek értesíteniük kell a Titkárságot, ha egy adott vegyi anyag vonatkozásában tilalmat vagy szigorú korlátozást vezettek be területükön az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében. Amennyiben ez a bejelentés megfelel az Egyezmény I. mellékletében szereplő követelményeknek, akkor a Titkárság közzé teszi a bejelentést a PIC Körlevélben és a honlapján.

  1. Kiviteli bejelentési eljárás (PIC- bejelentés)

Az évi első kivitel előtt az exportáló félnek értesítenie kell az importáló országot olyan vegyi anyag exportja esetén, amely a területén tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik valamely, az Egyezmény szerinti felhasználási kategóriában (ipari vegyi anyag, peszticid).

A bejelentést a fogadó félnek 30 napon belül vissza kell igazolnia

Az Európai Unió, mint „regionális gazdasági integrációs szervezet” vesz részt a Rotterdami Egyezmény végrehajtásában. A gyakorlatban a 28 tagállam összehangoltan végzi a munkát a Bizottság irányításával oly módon, hogy a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai (Designated National Authority, DNA) évente 2-3 alkalommal tanácskoznak Brüsszelben, és elektronikus összekötetésen keresztül folyamatos kapcsolatot tartanak fent egymással és a Bizottsággal. Az Uniónak az Egyezményben való részvételéért a Bizottság és a tagállamok közösen felelnek, különösen a technikai segítségnyújtás, az információcsere és azon kérdések tekintetében, amelyek a vitarendezést, a kiegészítő testületeket és a szavazást érintik. Az Uniónak az Egyezményben való részvételével összefüggésben a Bizottság –az összes kijelölt nemzeti hatóság nevében, e kijelölt nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködve és konzultálva– közös kijelölt hatóságként jár el az Egyezmény szerinti azon közigazgatási feladatok teljesítésében, amelyek a PIC-eljárással és a kiviteli bejelentéssel kapcsolatosak.

A Rotterdami Egyezményt Magyarország 1999. szeptember 10-én írta alá. Közösségi szinten a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hajtja végre.

Az Egyezmény magyarországi alkalmazását az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályaitól szóló 123/2009. (VI.12.) Korm. rendelet mondja ki.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat