Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A higanyról szóló Minamata egyezmény elsődleges célja az emberi egészség és a környezet védelme a higany és vegyületeinek antropogén eredetű, légkörbe, talajba és vízbe történő kibocsátásaitól. Az Egyezményt, amely 2017. augusztus 19-én lépett hatályba, Magyarország a 2016. évi CLII. törvénnyel hirdette ki.

Az Egyezményhez kapcsolódóan az Európai Parlament és Tanács elfogadta a higanyról és az 1102/2008 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/852 EU rendeletét (a továbbiakban: Higany rendelet). A Higany rendelet a higanybányászat, a higany- és higanytartalmú termékek kereskedelmének, a hulladéknak minősülő fémhigany és higanytartalmú hulladékok megfelelő kezelésének és lerakásának, valamint a fogászati amalgám használatának és kezelésének szabályozásán keresztül célozza az emberi egészség és a környezet védelmét Európai Uniós szinten.

A Higany rendelet az Unió tagállamaiban közvetlenül alkalmazandó, ugyanakkor a rendeletben foglalt egyes rendelkezések hazai végrehajtásához elengedhetetlen részletszabályokat (pl.: az egyes rendelkezésekkel kapcsolatban az illetékes magyar hatóságok kijelölése, új termékek és folyamatok engedélyezése, nyomon követhetőség, szankciórendszer) az 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Korm. rendelet az országos tisztifőorvos jelölte ki az érintett higanyvegyületek kivitelével, valamint a higany vagy higanykeverékek behozatalával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására.

A Higany rendelet kiviteli korlátozásokat állapít meg, melynek értelmében tilos a higany, valamint, a laboratóriumi léptékű kutatáshoz vagy laboratóriumi vizsgálatok céljából történő kivitel kivételével, az I. mellékletben felsorolt, alábbi higanyvegyületek és higanykeverékek kivitele:

 • higany (CAS-szám: 7439-97-6)
 • higany (I)-klorid (Hg2Cl2, CAS-szám: 10112-91-1)
 • higany(II)-oxid (HgO, CAS-szám: 21908-53-2)
 • cinóberérc
 • higany-szulfid (HgS, CAS-szám: 1344-48-5)
 • higany (II)-szulfát (HgSO4, CAS-szám: 7783-35-9)
 • higany-(II)-nitrát (Hg(NO3)2, CAS-szám: 10045-94-0)
 • a higany más anyagokkal alkotott keverékei – ezen belül a higanyötvözetek is –, amelyekben a higany koncentrációja legalább 95 tömegszázalék.

Az engedélyezett kivitelekkel kapcsolatos eljárások tekintetében a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (PIC) rendelet szerinti eljárások alkalmazandók, melyekről bővebb információ honlapunk PIC rendeletről szóló részén érhető el.

A Higany rendelet a kiviteli korlátozásokon mellett, új kötelezettségként, behozatali korlátozásokat is megállapít a higany és az I. mellékletben szereplő higanyvegyületek tekintetében, amelyek alapján ezek behozatala csak az országos tisztifőorvos írásos engedélyének birtokában lehetséges. A vonatkozó, (EU) 2017/2287 bizottsági végrehajtási határozat által meghatározott formátumú engedélykérelmet elektronikusan vagy postai úton szükséges megküldeni.

Megjegyzendő továbbá, hogy a Higany rendelet egyúttal megtiltja a rendelet II. mellékletében felsorolt hozzáadott higanyt tartalmazó termékek (pl.: elemek és akkumulátorok, fénycsövek, kapcsolók és relék, nem elektronikus mérőeszközök) kivitelét, behozatalát és uniós gyártását is.

Az NNK-ban működő Nemzeti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

Email:

Telefon: (06-1) 476-1134

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

 

Jogszabályok:

Melléklet(ek):
Dokumentum nevesorrendDátum
Download this file (Mercury import form_EN.pdf)Mercury import form_EN.pdf 2022-09-29
Download this file (Higany behozatali formanyomtatvány_HU.pdf)Higany behozatali formanyomtatvány_HU.pdf 2022-09-29

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít