Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 6. §-a alapján a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék bejelentést elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – NNGYK) felé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OSZIR-KBIR szakrendszerben 2021. január 1-jétől már csak a kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentését fogadja az NNK és jogutódja az NNGYK. Amennyiben lakossági és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keveréket jelentenek be az OSZIR-KBIR szakrendszerbe, úgy az adott bejelentés törlésre fog kerülni, tekintettel arra, hogy ezen felhasználási körökbe tartozó veszélyes keverékek bejelentését 2021. január 1-jétől már a PCN portálon keresztül kell megtenni. A CLP rendelet 45. cikke szerinti méregközponti bejelentéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást ITT találhat.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi  és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a kizárólag ipari felhasználásra szánt – veszélyes keverékek bejelentése díjköteles: 

9200 Ft/veszélyes keverék

A Kbtv. 6. §-a szerinti veszélyes keverékek bejelentettségre vonatkozóan az  e-mail címen kérhet ingyenes tájékoztatást! Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a bejelenteni kívánt veszélyes keverék már szerepel a terméknyilvántartásban, úgy annak újbóli bejelentése nem szükséges. Ha a fenti információkérési lehetőséget mellőzve a nyilvántartásban már szereplő termékre vonatkozóan mégis új bejelentési eljárást kezdeményezett, az eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat az NNGYK-nak nem áll módjában visszatéríteni. Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével indítson új bejelentési eljárást!

Az OSZIR-KBIR rendszerben rögzített bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a keverék (EU) 2020/878 rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • szükség esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum,
  • az EüM rendelet 1. mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum. A vonatkozó segédlet a Bejelentés menüpont Segédletek alpontjában (Befizetési igazolás csatolása.pdf) érhető el.

A veszélyes keverék bejelentés rögzítéséhez kapcsolódó segédlet a Bejelentés menüpont Segédletek alpontjában (Veszélyes keverék bejelentés rögzítése.pdf) érhető el.

 

Figyelem!

Veszélyes keverék bejelentés

csak elektronikus úton

nyújtható be az NNGYK részére!

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít