Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete értelmében az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keveréket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak meghatározott információkat kell benyújtaniuk azon tagállamok kijelölt szerveihez, ahol a keveréket forgalomba kívánják hozni. Az új követelményeknek megfelelő információk benyújtása a méregközpontokhoz elektronikus úton, egy Uniós szinten egységesített formátumban történik. A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

  • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
  • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
  • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer szerint már bejelentett keverékek esetén.

Ha az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel. A derogáció szerint a korábbi rendszer szerinti bejelentés 2025. január 1-ig érvényes, vagy – a 2025. előtti időszakban – mindaddig, amíg nem áll be változás a termék olyan tulajdonságában (pl. összetétel, toxikológia vagy termékazonosító), amely a bejelentés naprakésszé tételét írná elő az új rendszer szerint.

A régi bejelentéshez képest új információk benyújtására is szükség van, pl. a keverék teljes kémiai összetételéről, illetve a termék Uniós termékbesorolási rendszer szerinti (EuPCS) rendeltetésszerű felhasználásáról. Új bejelentési és címkézési elemként jelenik meg továbbá az egyedi formulaazonosító (UFI). 

Az UFI egy egyedi alfanumerikus kód, amelynek a bejelentésben és a terméken is szerepelnie kell. Célja, hogy egyértelmű kapcsolatot teremtsen a forgalomba hozott termék és a toxikológiai központoknak benyújtott információ között egy esetleges mérgezés gyors és hatékony megelőzése és kezelése érdekében. Az átmeneti időszak végére, vagyis 2025. január 1-ig fel kell tüntetni az UFI kódot a már forgalomba hozott termékeken is. Az UFI létrehozására kifejlesztett, ún. UFI-generátor és felhasználói útmutatója már magyar nyelven is elérhető az alábbi honlapon: https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/ufi-generator

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által létrehozott bejelentési portál (PCN portál) lehetőséget biztosít a több nyelven történő bejelentés megtételére mindazon tagállamok tekintetében, amelyek területén a terméket forgalmazni kívánják, vagy a szállítói lánc valamely tagja forgalmazni kívánja. A bejelentés díjának megállapítása továbbra is a tagállamok illetékességi körébe tartozik. 

A harmonizált információk összeállítása három módon lehetséges: a bejelentési portálon online, a IUCLID használatával offline, illetve a cég saját informatikai rendszerébe integrálva az ún. system-to-system (S2S) segítségével.

Az ECHA közzétett egy rendszeresen frissülő táblázatot, amely összefoglalja, hogy melyik tagállam mikortól fogadja a bejelentéseket, milyen nyelven, illetve, hogy mely tagállamoknál díjköteles a bejelentés. A szükséges harmonizáció miatt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv., https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000025.tv) is módosításra kerül. Az új, egységes formátumban történő bejelentést a magyar hatóság a vonatkozó magyar jogszabályok módosítása és a bejelentési portál teljes körű és megbízható működését követően tudja fogadni 2020. második felében. A változások nyomon követéséhez kérjük, figyelje az összefoglaló táblázatot:

Overview of Member states decisions on implementing Annex VIII to the CLP,
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal

Hasznos linkek:

A CLP rendelet VIII. melléklete: (EU) 2017/542 rendelet,,

Módosító rendelet: (EU) 2020/11 rendelet,,

Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz:
https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-clp 

A bejelentési információk fogadásáért felelős szervek listája:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/appointed-bodies

Útmutató a bejelentés elkészítéséhez:
Guide to dossier preparation and submission,,

További információk az új méregközponti bejelentésről:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít