Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A PIC rendelet kötelezettségeket állapít meg az uniós jog által betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok importőrei számára is az alábbiak szerint.

  1. Vegyi anyagok behozatala

a. PIC- eljárás alá tarozó anyagok esetén

A Rotterdami Egyezmény III. mellékletében, valamint a PIC rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő anyagok és az ilyen anyagokat tartalmazó keverékek a mellékletekben megadott felhasználási kategóriákban csak abban az esetben hozhatóak be az Unió, így Magyarország, területére is, ha a behozatalhoz az Unió előzetesen hozzájárult az anyagra vonatkozó behozatali határozatában.

A behozatali határozatok elérhetőek az aktuális PIC Körlevélben, az Egyezmény honlapján, illetve az OKBI honlapján is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a behozatali határozat csak a megadott felhasználási kategóriában történő behozatalra vonatkozik. Ha a behozatal nem a megadott felhasználási kategóriában történik, akkor nem kell alkalmazni a PIC-eljárást.

b. PIC- eljárás alá nem tartozó anyagok esetén

A PIC rendelet nem tartalmaz semmilyen részletes ismertetést az I. mellékletben szereplő vegyi anyagnak a megadott felhasználási kategóriára, vagy alkategóriára vonatkozó korlátozására (tiltás vagy szigorú korlátozás) vonatkozóan. Ezen részletes előírások a megadott felhasználási kategóriában az adott anyag importját, felhasználását, forgalomba hozatalát közvetlenül szabályozó jogszabályban találhatók meg.

Ilyen jogszabály például:

  • az 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
  • az 1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról
  • Az 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

A tagállami hatóságoknak, a vámhatósággal együttműködve a felhasználási korlátozásoknak megfelelő behozatalt is ellenőriznie kell a PIC rendelet 18. cikk (1) bekezdése alapján.

II. Jelentéstételi kötelezettség

A PIC rendelet 10. cikke alapján az exportőröknek minden év I. negyedévében tájékoztatniuk kell az illetékes kijelölt nemzeti hatóságot az exportált, a PIC rendelet I. mellékletében szereplő vegyi anyag önmagában, árucikkben, vagy olyan keverékben lévő mennyiségéről, amely olyan koncentrációban tartalmazza az adott anyagot, amely címkézési kötelezettséggel járhat más anyagok jelenlététől függetlenül.

A bejelentést a PIC rendelet III. melléklet 2. része szerinti tartalommal kell benyújtani.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít