Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A REACH rendelet minden vegyi anyagra, legyen az önmagában, keverékben vagy árucikkben, vonatkozik, amely tételesen nincs kivéve a rendelet hatálya alól a 2. cikkben. A rendelet értelmében azon önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagok gyártóinak és importőreinek van regisztrációs kötelezettségük (függetlenül az anyagok veszélyességétől) az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé, akik évi 1 tonnát elérő mennyiségben gyártják vagy importálják az adott anyagot (6., 7. cikk), kivéve, ha az anyag mentesül a kötelezettség alól a 2. cikk (5) és (7) bekezdése alapján, illetve regisztráltnak tekintett a 15. cikk, vagy a 24. cikk alapján. A rendelet vonatkozásában az import az Európai Gazdasági Térség tagállamain (EU-tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland) kívüli országból történő behozatalt jelenti.

A regisztrációs kötelezettség megítélése során annak nincs jelentősége, hogy más vállalat is gyártja vagy importálja-e az adott anyagot az EGT-n belül, mert a regisztrációs kötelezettség anyagonként és jogi személyenként értendő.

Egyedüli képviselő

Mivel a REACH rendelet területi hatálya csak az EGT területére terjed ki, ezért minden, a behozatalhoz és a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó kötelezettség az EGT területére történő behozatalért felelős jogi személyt (importőr; 3. cikk 11. pont) terheli. Ugyanakkor, a rendelet 8. cikke alapján, egy EGT-n kívüli gyártó kinevezhet egy, az EGT-ben székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyt ún. egyedüli képviselőnek (Only Representative – OR) a regisztrációhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben erről a kinevezésről értesíti az importőreit, akkor ezek az importőrök a továbbiakban a rendelet tekintetében már továbbfelhasználóknak (3. cikk 13. pont) minősülnek, így nem lesz regisztrálási kötelezettségük. Az egyedüli képviselő kinevezése esetén szükséges teendőkről az ’Útmutató a regisztrációhoz’ c. dokumentumban található bővebb tájékoztató.

Regisztráció

Új regisztráció esetén a cégnek már a regisztrációköteles tevékenység megkezdése előtt regisztrálnia kell az adott anyagot a rendelet 26. cikkében ismertetett tájékozódási kötelezettség figyelembe vételével. Az ún. megkeresési dosszié benyújtásáról bővebb információ az „Adatbenyújtási útmutató 02. rész – Megkeresési dokumentáció előkészítése és benyújtása az IUCLID 5 használatával” c. dokumentumban található.

A folyamat eredményeképpen az Ügynökség értesíti a megkeresőt az adott anyagot korábban regisztráló vállalatok elérhetőségeiről. Erre azért van szükség, mert bár az egyes regisztrálók minden egyes anyaguk tekintetében kötelesek benyújtani saját regisztrálási dokumentációjukat, azokban az esetekben, ahol az anyagot több vállalat is szándékozik regisztrálni, a vállalatoknak bizonyos információkat közösen kell benyújtaniuk és a rendelkezésre álló, a regisztrációhoz szükséges adataikat meg kell egymással osztaniuk. Az adatok megosztásával kapcsolatos főbb tudnivalókról az Útmutató az adatok megosztásához c. dokumentumban található bővebb tájékoztató.

A regisztráció során benyújtandó információk mennyiségét és részletességét a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyisége határozza meg. Az egyes mennyiségi tartományokra (1-10, 10-100, 100-1000 és >1000 tonna) előírt adatokat a REACH rendelet 10. cikke és a VII-IX. mellékletei tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legalább évi 10 tonnás mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetén a REACH rendelet 14. cikkeszerinti kémiai biztonsági értékelést is el kell végezni, amennyiben a regisztráló nem tud élni a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő menteséggel.

Magának a regisztrációnak az ECHA felé fizetendő díját, amely függ a regisztráló cég méretétől és a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyiségétől is a 340/2008/EK (Díjrendelet) tartalmazza. A REACH értelmében a kis- és középvállalkozásokra (KKV) csökkentett díjszabás vonatkozik, melynek mértéke akár az általános díj 95%-áig is terjedhet. (A KKV-k meghatározását a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.)

Az Ügynökségnek fizetendő díjon kívül a regisztráló cégnek a regisztrációhoz szükséges adatok megszerzésének költségével is számolnia kell a folyamat során, mely akár a regisztráció díjával is összemérhető lehet, vagy meg is haladhatja azt.

További információ

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít