Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A bennünket körülvevő, például a háztartási tisztítószerekben, mosószerekben, a textil- vagy építőiparban vagy éppen a gépgyártásban világszerte felhasznált, hihetetlenül sokféle vegyi anyag által az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok kezelésére irányuló törekvés a veszélyes anyagok és az azokat tartalmazó termékek széles körű és egységes szabályozását teszi szükségessé. E szabályozás alapjait az Európai Unióban, így Magyarországon is, a vegyi anyagokkal kapcsolatos olyan jogszabályok alkotják, mint az ipari vegyi anyagokra vonatkozó 1907/2006/EK (REACH) rendelet, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU (BPR) rendelet, a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (PIC) rendelet, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet.

Az említett rendeletek számos fontos feladatot rónak az EU tagállamaira, azok megfelelő állami szerveire. Magyarországon ezeket a feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztálya látja el:

kompetens hatósági minőségében koordinálja az uniós rendeletek tagállami szintű végrehajtását;

  • ellátja a biocid termékek engedélyezésének folyamatát;
  • részt vesz a kompetens hatósági feladatokhoz kapcsolódó szakmai értékelő tevékenységekben;
  • továbbá a főosztály információs szolgálatokat (helpdesk-eket) is működtet, az érintett ipar számára a jogszabályokban előírt kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  • főosztályunkon működik az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), amely a nap 24 órájában, ingyenesen hívható zöld számon ad információt akut mérgezések esetén, a szükséges teendők vonatkozásában;
  • a méregközpontunk adatbázisát alkotó, ipari szereplők által szolgáltatott adatokat tartalmazó bejelentéseket szintén kollégáink kezelik, és ellenőrzik szakmai szempontból.

A felsoroltakhoz kapcsolódó, sokoldalú tájékoztatás érdekében állítottuk össze ezt az oldalt, ahol a kötelezettségek megismerését és a megfelelést segítő, online és letölthető segédanyagokat teszünk hozzáférhetővé, valamint naprakész információkat nyújtunk, 2021-től már e-mailben küldött havi Kémiai Biztonsági Hírlevél formájában is.

Jó böngészést kívánunk!

A Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály munkatársai

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1195
E-mail cím:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít