Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

ufi 01

A toxikológiai központok arról számoltak be, hogy a beérkező hívások akár 40%-ában tapasztaltak problémát a keverék helyes azonosításával kapcsolatban. Ezért a harmonizált adatkövetelmények részeként bevezették az egyedi formulaazonosítót, röviden UFI-t, ami egy kód, és amelyet a veszélyes keverék címkéjén kell majd feltüntetni.

Az UFI kötelező minden olyan veszélyes keveréknél, amely esetében a CLP rendelet 45. cikke szerint információt kell benyújtani, azaz az összes olyan keverékre, amelyet az EU-ban forgalomba hoztak és a CLP rendelet szerint veszélyesként osztályoztak egészségügyi vagy fizikai hatásai alapján.

Formai követelmények

Az UFI egy egyedi, 16 karakterből álló alfanumerikus kód, amely egyértelmű kapcsolatot teremt a keverékre vonatkozóan benyújtott információk (ezáltal pedig a mérgezési eset kezelése szempontjából lényeges információk), valamint az adott forgalomba hozott termék között (1. ábra).

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Az UFI a CLP rendelet 25. cikkének (7) bekezdése szerint kötelező kiegészítő címkézési információ, és azt a kiegészítő információkkal együtt kell feltüntetni a címkén.

A kód előtt nagybetűkkel fel kell tüntetni az „UFI” rövidítést, továbbá az UFI-nak tisztán láthatónak, olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie. Az „UFI” rövidítést az országtól, a nyelvtől és a nemzeti ábécé(k)től függetlenül mindig latin betűkkel kell feltüntetni.

Alternatív megoldásként az UFI a címkén kívül is elhelyezhető úgy, hogy közvetlenül a belső csomagolásra nyomtatják vagy rögzítik. Minden esetben a kötelező CLP címkeelemek, például a termék azonosítói vagy a veszélyekkel kapcsolatos információk közelében kell elhelyezni.  Ha egy UFI-t külön adnak hozzá a címkéhez vagy a csomagoláshoz, a kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az normál használat során szilárdan rögzítve maradjon.

Az UFI egyéb módon történő elhelyezése a következő esetekben lehet hasznos opció:

-ha el kívánják kerülni, hogy veszendőbe menjenek a VIII. melléklet alkalmazandóvá válása előtt nyomtatott, de még érvényes (ám UFI nélküli) címkék;

-ha azt kívánják elérni, hogy ne kelljen olyan gyakran változtatni a címkét abban az esetben, ha a termék összetétele dinamikusan változik (pl. idényjellegű változások vagy a szállítók gyakori cseréje).

UFI létrehozása

A keverékeikhez tartozó UFI-k előállításáért és kezeléséért a keverék előállítói és importőrei a felelősek.

A forgalmazók továbbá felelősek azért, hogy a címkézési információk – beleértve az UFI-t is –továbbítva legyenek a szállítói láncban.

Az UFI létrehozásához egy úgynevezett UFI generátor áll rendelkezésre, amit az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldalán, a következő címen érhető el:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

Az UFI létrehozásához két dolog szükséges:

- a vállalat adószáma (vagy bizonyos esetekben a „vállalati kulcs”) és

- a keverék készítményazonosítója

Ezt a két számot kell bevinni az ECHA által létrehozott UFI generátor online eszközébe, amely létrehozza az UFI-kódot.

A készítményazonosító egy, a vállalat által előállított saját azonosító, amely kizárólag számjegyekből állhat (0 és 268 435 255 között).

Az UFI generátorhoz a felhasználói útmutató az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldalán érhető el:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/ufi-generator

Fontos!

Az UFI megvédi a bizalmas üzleti információ teljességét. Az UFI-ból nem dekódolható a keverék összetételére vonatkozó információ, kizárólag a toxikológiai központok fogják tudni, hogy az adott UFI-nak melyik keverék-összetétel felel meg. Az UFI a szállítói láncban biztonságosan használható, továbbadható a továbbfelhasználónak a teljes összetétel megadása helyett.

ufi 02Hogyan használjuk az UFI-t

Fontos alapszabály, hogy egy UFI egy keverék-összetételhez tartozzon. Egy UFI több keverék-összetételhez nem tartozhat (2.ábra).

Azonban az UFI flexibilis, egy keverék-összetételhez akár több UFI is rendelhető.

Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy a gazdasági szereplők marketing- és/vagy titoktartási megfontolásból úgy is dönthetnek, hogy minden egyes termékhez különböző UFI-t állítanak elő és az egyes termékek címkéjén különböző UFI-kat tüntetnek fel, annak ellenére, hogy a termékek keverék-összetétele azonos marad. Ilyen esetben a keverékhez kiadott összes UFI-t meg kell adni az adott keverékre vonatkozó bejelentés részeként.

ufi 03Példák az UFI-k használatára:

Keverék-központú megközelítés, amikor egy keverék-összetételhez egy UFI-t rendelnek, és az jelenik meg az összes termékhez.

Termék-központú megközelítés (3.ábra), amikor egy keverék-összetételhez különböző UFI-kat rendelnek, aszerint, hogy milyen nevű/kiszerelésű termékcímkére teszik rá.

Piac-központú megközelítés, amikor egy keverék-összetételhez több UFI-t rendelnek hozzá, aszerint, hogy milyen piacra szánják. (pl: külön UFI a közép-európai piacra szánt termékekre)

Nyelv-/címke-központú megközelítés, amikor egy keverék-összetételhez több UFI-t rendelnek aszerint, hogy milyen nyelvű címkét gyártanak hozzá.

Mikortól kell feltüntetni az UFI-t a címkén?

Az UFI termékcímkén való feltüntetését lehetőség szerint úgy kell időzíteni, hogy nagyjából egybe essen a harmonizált információ benyújtásával. Az UFI termékcímkén való feltüntetése nem ajánlott abban az esetben, ha a bejelentést a közeljövőben még nem tervezik megtenni. Ilyen esetekben egy „üres UFI” nem segíti a toxikológiai központok munkáját vészhelyzet esetén. Ugyanakkor, amint a bejelentés megtörtént, a kötelezett csak UFI-val ellátott terméket hozhat forgalomba.

Mikor van szükség új UFI-ra?

Amíg a keverék összetétele nem változik, használható ugyanaz az UFI kód, még abban az esetben is, ha a termék egyéb változásokon esik át (például új csomagolást vagy új kereskedelmi nevet kap).

Új UFI-t csak akkor kell létrehozni és a címkére nyomtatni, illetve másképp ráerősíteni, ha a keverék összetétele megváltozik – például, ha egy összetevőt hozzáadnak, elvesznek vagy helyettesítenek, vagy ha az összetevők koncentrációja meghaladja a megengedett értéktartományt.

Hasznos linkek az UFI-hoz:

https://ufi.echa.europa.eu/#/create

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/ufi-generator

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít