nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az ECHA által kidolgozott harmonizált európai termékbesorolási rendszer (EuPCS) a keverékek rendeltetésszerű használatán alapszik, amelyre vonatkozóan a CLP rendelet VIII. mellékletének megfelelően információkat kell megadni a bejelentésben. A kötelezetteknek olyan termékkategóriát kell megjelölniük, amely a legjobban meghatározza a termék rendeltetésszerű használatát.

Az ECHA által kifejlesztett EuPCS az alábbi linken érhető el:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/eu-product-categorisation-system

Az EuPCS egy ötszintes rendszerből épül fel, és közel 250 termékkategóriát fed le. A kategóriák kódjait alfanumerikusan alakították ki, amely lehetővé teszi a termék típusának vagy termékcsoportjának egyszerű azonosítását a rövidített betűk alapján.

pc cln 10p4

Forrás:ECHA

Az EuPCS egyértelműen különbséget tesz a két első szintű kategória között annak alapján, hogy a keveréket végső felhasználásra hozzák forgalomba („P - products”), vagy egy másik keverék előállítására fogják felhasználni („F – mixtures for further formulation”). A rendszer második szintje különbséget tesz a biocidok és növényvédő szerek („P”), valamint a többi vegyi anyag („C”) között. A harmadik szint a főbb azonosított termékkategória-területeket csoportosítja, pl. tisztítószerek („CLN”), ragasztók és tömítőanyagok („ADH”), festékek és bevonatok („PNT”) stb. A negyedik és az ötödik szintek részletesebb kategorizálást tesznek lehetővé, például mosószerek kézi mosáshoz, ragasztók és tömítőanyagok háztartási, irodai vagy iskolai használatra.

Több kategóriába is beleillő termékek

A termékkategória kiválasztása a termék rendeltetésszerű felhasználása alapján történik. Bizonyos esetekben a termékeket több célra is felhasználhatják. Ilyen esetekben a fő tervezett felhasználást mindenképpen jelölni kell a bejelentésben, míg másodlagos felhasználás megadása nem kötelező.

Ahol a termék egyik tervezett felhasználása biocid vagy növényvédőszer, és a rá vonatkozó biocid (BP) vagy növényvédőszer (PPP) rendelet értelmében engedélyköteles, akkor a biocidként vagy növényvédőszerként tervezett felhasználást tükröző termékkategóriát kell kiválasztani. Például, ha egy konyhai fertőtlenítő- és tisztítószerre BPR szerinti engedélyt adtak ki, és a termék besorolható mind a „PC-CLN-10.1 - Konyhai tisztítószerek” mind pedig a „PP-BIO-2- Fertőtlenítőszerek és algairtó szerek, melyet nem szánnak közvetlen emberi vagy állatokra való felhasználásra” kategóriákba, a vonatkozó biocid termékkategóriát kell kiválasztani. Ebben az esetben a „konyhai tisztítószerek” megjelölése is szerepelhet a bejelentésben, mint másodlagos felhasználás.

Az EuPCS-sel kapcsolatban megjelent angol nyelű útmutató elérhető az alábbi linken:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/eupcs_support_manual_en.pdf/273a4f57-cbb7-913d-4c99-2e76f784cbb6

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat