nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete értelmében az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keveréket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak meghatározott információkat kell benyújtaniuk azon tagállamok kijelölt szerveihez, ahol a keveréket forgalomba kívánják hozni. Az új követelményeknek megfelelő információk benyújtása a méregközpontokhoz elektronikus úton, egy Uniós szinten egységesített formátumban történik. A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

  • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
  • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
  • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer szerint már bejelentett keverékek esetén.

Ha az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel. A derogáció szerint a korábbi rendszer szerinti bejelentés 2025. január 1-ig érvényes, vagy – a 2025. előtti időszakban – mindaddig, amíg nem áll be változás a termék olyan tulajdonságában (pl. összetétel, toxikológia vagy termékazonosító), amely a bejelentés naprakésszé tételét írná elő az új rendszer szerint.

A régi bejelentéshez képest új információk benyújtására is szükség van, pl. a keverék teljes kémiai összetételéről, illetve a termék Uniós termékbesorolási rendszer szerinti (EuPCS) rendeltetésszerű felhasználásáról. Új bejelentési és címkézési elemként jelenik meg továbbá az egyedi formulaazonosító (UFI). 

Az UFI egy egyedi alfanumerikus kód, amelynek a bejelentésben és a terméken is szerepelnie kell. Célja, hogy egyértelmű kapcsolatot teremtsen a forgalomba hozott termék és a toxikológiai központoknak benyújtott információ között egy esetleges mérgezés gyors és hatékony megelőzése és kezelése érdekében. Az átmeneti időszak végére, vagyis 2025. január 1-ig fel kell tüntetni az UFI kódot a már forgalomba hozott termékeken is. Az UFI létrehozására kifejlesztett, ún. UFI-generátor és felhasználói útmutatója már magyar nyelven is elérhető az alábbi honlapon: https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/ufi-generator

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által létrehozott bejelentési portál (PCN portál) lehetőséget biztosít a több nyelven történő bejelentés megtételére mindazon tagállamok tekintetében, amelyek területén a terméket forgalmazni kívánják, vagy a szállítói lánc valamely tagja forgalmazni kívánja. A bejelentés díjának megállapítása továbbra is a tagállamok illetékességi körébe tartozik. 

A harmonizált információk összeállítása három módon lehetséges: a bejelentési portálon online, a IUCLID használatával offline, illetve a cég saját informatikai rendszerébe integrálva az ún. system-to-system (S2S) segítségével.

Az ECHA közzétett egy rendszeresen frissülő táblázatot, amely összefoglalja, hogy melyik tagállam mikortól fogadja a bejelentéseket, milyen nyelven, illetve, hogy mely tagállamoknál díjköteles a bejelentés. A szükséges harmonizáció miatt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv., https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000025.tv) is módosításra kerül. Az új, egységes formátumban történő bejelentést a magyar hatóság a vonatkozó magyar jogszabályok módosítása és a bejelentési portál teljes körű és megbízható működését követően tudja fogadni 2020. második felében. A változások nyomon követéséhez kérjük, figyelje az összefoglaló táblázatot:

Overview of Member states decisions on implementing Annex VIII to the CLP,
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal

Hasznos linkek:

A CLP rendelet VIII. melléklete: (EU) 2017/542 rendelet,,

Módosító rendelet: (EU) 2020/11 rendelet,,

Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz:
https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-clp 

A bejelentési információk fogadásáért felelős szervek listája:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/appointed-bodies

Útmutató a bejelentés elkészítéséhez:
Guide to dossier preparation and submission,,

További információk az új méregközponti bejelentésről:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat