Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Csomagolásra vonatkozó fogalom-meghatározás:

csomag”: a csomagolási művelet összesített eredménye, amely magából a csomagolásból és annak tartalmából áll;

„csomagolás”: egy vagy több befogadó edény és minden más komponens, amely ahhoz szükséges, hogy a befogadó edény ellássa tárolási és egyéb biztonsági funkcióját;

„köztes csomagolás”: a belső csomagolás vagy az árucikkek és a külső csomagolás közé helyezett csomagolás.

A veszélyes anyagok és keverékek csomagolására vonatkozó követelményekre a CLP rendelet 35. cikke vonatkozik, mely összefoglalja a biztonságos csomagolás szabályait:

 • a csomagolást úgy kell meg tervezni, kialakítani és lezárni, hogy annak tartalma ne juthasson ki;
 • a csomagolás és a záróelem anyagát a csomagolásban lévő anyag vagy keverék nem támadhatja meg, és a csomagolás és a záróelem anyaga nem lehet hajlamos arra, hogy a tartalommal veszélyes vegyületeket alkosson;
 • a csomagolásnak és a záróelemeknek mindenhol elég erősnek és szilárdnak kell lenniük ahhoz, hogy ne lazuljanak meg;
 • az ismételt visszazárásra alkalmas záróelemmel ellátott csomagolást úgy kell megtervezni, hogy többszöri lezárását követően is megakadályozza a tartalom kijutását;
 • a lakossági értékesítésre szánt csomagolásnak nem lehet olyan formája, amely magára vonja a gyerekek figyelmét vagy felkelti kíváncsiságukat, vagy félrevezeti a fogyasztókat;
 • a csomagolásnak nem lehet az élelmiszernél, állateledelnél, gyógyhatású vagy kozmetikai anyagnál használthoz hasonló, ezáltal a fogyasztókat félrevezető kiszerelése vagy külalakja.

A lakossági értékesítésre szánt anyagokra és keverékekre vonatkozóan a CLP rendelet az alábbiakkal kapcsolatos szabályokat határozza meg:

 • gyermekbiztos zár használata;
 • tapintással érzékelhető, veszélyt jelző figyelmeztető jelképek használata;
 • egyszer használatos, feloldódó csomagolású folyékony fogyasztói mosószerek.

Az első két rendelkezést egy adott veszélyességi osztály, illetve kategória vagy más anyagokban vagy keverékekben lévő egyes anyagok koncentrációja miatt kell alkalmazni.

Veszélyességi osztályozások, amelyek esetén a gyermekbiztos zárra és/vagy a tapintással érzékelhető figyelmeztetésre vonatkozó CLP-rendelkezéseket alkalmazni kell

Veszélyességi osztály, kategória

Gyermekbiztos zár

Tapintással
érzékelhető figyelmeztetés

Akut toxicitás, 1–3.

X

X

Akut toxicitás, 4.

 

STOT SE 1.

X

X

STOT SE 2.

 

X

STOT RE 1.

X

X

STOT RE 2.

 

X

Bőrmarás (1. kategória, alkategóriák: 1A., 1B. és 1C.)

X

X

Légzőszervi szenzibilizáció (1. kategória, alkategóriák: 1A. és 1B.)

 

X

Aspirációs veszély, 1.

X

X

Csírasejt-mutagenitás, 2.

 

X

Rákkeltő hatás, 2.

 

X

Reprodukciós toxicitás, 2.

 

X

Tűzveszélyes gázok, 1. és 2.

 

X

Tűzveszélyes folyadékok, 1. és 2.

 

X

Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2.

 

X

Egyszer használatos, feloldódó csomagolású folyékony fogyasztói mosószerek

Az általános címkézési előírásokon túlmenően további szabályok vonatkoznak az egyszer használatos, feloldódó csomagolású folyékony fogyasztói mosószerekre. A kapszulát vagy tablettát külső csomagolással kell ellátni, melynek átlátszatlannak vagy homályosnak kell lennie, jól látható helyen és figyelemfelkeltő formában szerepelnie kell rajta a P102 („Gyermekektől elzárva tartandó”) óvintézkedésre vonatkozó mondatnak, továbbá úgy kell kialakítani, hogy könnyen, egyetlen mozdulattal visszazárható, önálló tárolóedény legyen a teljes életciklusa alatt. A külső csomagolás záróelemét illetően fontos, hogy a kisgyermekek számára nehéz a kinyitása azáltal, hogy mindkét kéz koordinált, erővel történő használatát igényli. A feloldódó belső csomagolásra vonatkozóan is kiegészítő követelményeket vezettek be: legalább 300 N mechanikai ellenállás, legalább 30 másodpercen túli oldódás 20 °C-os hőmérsékletű vízben és olyan riasztó (pl. keserítő) anyagtartalom, ami hat másodpercen belül kiváltja a termék szájból való önkéntes eltávolítását.

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz:

https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-clp

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít