nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 6. §-a alapján a veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap (veszélyes keverékek esetén), vagy a biztonsági adatlap és a címketerv (veszélyes anyagok esetén) csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes anyag a magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjának (REACH rendelet 31. cikk (9) bekezdés szerinti) változását, továbbá a biocid termékek bejelentendő adataiban bekövetkezett változást kötelező bejelenteni.

A változás bejelentés díjmentes.

A korábban papír alapon vagy elektronikusan bejelentett veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék változás bejelentését egyaránt elektronikus úton kell megtenni.

  • Az elektronikus formában (az OSZIR-KBIR szakrendszerben) már korábban bejelentett veszélyes anyag vagy keverék változás bejelentése a termékkel kapcsolatos legfrissebb, már nyilvántartásba vett bejelentésre kattintva a Változás” gomb segítségével tehető meg.
  • Az eredetileg papír alapon bejelentett veszélyes anyag vagy keverék változás bejelentése az „Új” gombra kattintva végezhető el. Kérjük, hogy ebben az esetben a kereskedelmi megnevezés vagy a márkanév mögött hivatkozzon az anyag vagy keverék eredeti azonosítójára zárójelben [például: MINTA mosószer (OKBI-VABO/478/2009)], és a fizetési módnál válassza az "Egyéb fizetési mód"opciót. Befizetési igazolásként kérjük, csatoljon egy dokumentumot, melyben a változás bejelentésre vonatkozó szándékát közli.

Forgalmazás megszüntetés bejelentése

A Kbtv. 6. §-a alapján a bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A bejelentett veszélyes anyag vagy veszélyes keverék forgalmazásának megszűnését változás bejelentés útján kell jelenteni az OSZIR-KBIR szakrendszeren keresztül. A forgalmazás megszüntetésének igazolása hivatalos dokumentum (nyilatkozat) segítségével történik, melyet a „Kapcsolódó iratok” mezőbe szükséges feltölteni. A forgalmazás megszűnésének bejelentéséhez kifejezett formanyomtatvány nem áll rendelkezésre.

Az OSZIR-KBIR rendszerben rögzített változás bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • az anyag vagy keverék 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • az eredetileg még papír alapon benyújtott veszélyes anyag vagy keverék esetében az eredeti igazolószelvény egy példánya,
  • adott esetben a forgalmazás megszüntetését igazoló dokumentum.

A változás bejelentés rögzítéséhez segédlet ITT található!

Figyelem!

Változás bejelentés

csak elektronikus úton

nyújtható be az NNK részére!

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat