nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 6. §-a alapján a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A veszélyes keverékek biztonsági adatlapjának (REACH rendelet 31. cikk (9) bekezdés szerinti) változását, továbbá a biocid termékek bejelentendő adataiban bekövetkezett változást kötelező bejelenteni.

A változás bejelentés díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OSZIR-KBIR szakrendszerben 2021. január 1-jétől már csak a kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek változás bejelentését fogadja az NNK. Amennyiben lakossági és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékre jelentenek be változást az OSZIR-KBIR szakrendszerben, úgy az adott bejelentés törlésre fog kerülni, tekintettel arra, hogy ezen felhasználási körökbe tartozó veszélyes keverékek – változás – bejelentését 2021. január 1-jétől már a PCN portálon keresztül kell megtenni (új bejelentésként kerül rögzítésre). A CLP rendelet 45. cikke szerinti méregközponti bejelentéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást ITT találhat.

A korábban papír alapon vagy elektronikusan bejelentett veszélyes keverék változás bejelentését egyaránt elektronikus úton kell megtenni.

  • Az elektronikus formában (az OSZIR-KBIR szakrendszerben) már korábban bejelentett veszélyes keverék változás bejelentése a termékkel kapcsolatos legfrissebb, már nyilvántartásba vett bejelentésre kattintva a Változás” gomb segítségével tehető meg.
  • Az eredetileg papír alapon bejelentett veszélyes keverék változás bejelentése az Új gombra kattintva végezhető el. Kérjük, hogy ebben az esetben a kereskedelmi megnevezés vagy a márkanév mögött hivatkozzon a keverék eredeti azonosítójára zárójelben [például: MINTA mosószer (OKBI-VABO/478/2009)] és a fizetési módnál válassza az "Egyéb fizetési mód" opciót. Befizetési igazolásként kérjük, hogy csatoljon egy dokumentumot, melyben a változás bejelentésre vonatkozó szándékát közli.

Forgalmazás megszüntetés bejelentése

A Kbtv. 6. §-a alapján a bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A bejelentett veszélyes keverék forgalmazásának megszűnését változás bejelentés útján kell jelenteni az OSZIR-KBIR szakrendszeren keresztül. A forgalmazás megszüntetésének igazolása hivatalos dokumentum (nyilatkozat) segítségével történik, melyet a „Kapcsolódó iratok” mezőbe szükséges feltölteni. A forgalmazás megszűnésének bejelentéséhez kifejezett formanyomtatvány nem áll rendelkezésre.

Az OSZIR-KBIR rendszerben rögzített változás bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • az anyag vagy keverék 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • az eredetileg még papír alapon benyújtott veszélyes keverék esetében az eredeti igazolószelvény egy példánya,
  • adott esetben a forgalmazás megszüntetését igazoló dokumentum.

A változás bejelentés rögzítéséhez segédlet ITT található!

Figyelem!

Változás bejelentés

csak elektronikus úton

nyújtható be az NNK részére!

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat