nnk emblema logo

nnk cim telefon

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) tartalmazza a közfürdők létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírásokat.

A medencés fürdők üzemeltetésük alapján lehetnek folyamatosan, csak szezonálisan vagy szezonálisan és folyamatosan is üzemelők (utóbbi alatt értendők azok a fürdők, ahol vannak folyamatosan üzemelő medencék mellett olyan medencék is, amelyek kizárólag szezonálisan üzemelnek).   Hazánkban mintegy 1200 db fürdőegység üzemel.  A medencék üzemeltetési technológiájának két legelterjedtebb típusa a szűrő-forgató technológia illetve a töltő-ürítő rendszer.

A Korm. rendelet alapján új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre a vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól felmentést adhat az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása és meghatározott feltételek fennállása esetén. A felmentés alapján töltő-ürítő rendszerű medence csak gyógyászati céllal és olyan esetekben üzemeltethető, ha a gyógyvíz olyan biológiailag aktív összetevő(ke)t tartalmaz, amelye(ke)t a vízforgatási technológia károsít. Nagyon fontos, hogy a gyógyvizes medencéket gyermekek nem használhatják, valamint hogy a fürdőzés ideje korlátozott, minden gyógyvízre egyedileg meghatározott, de többnyire 20 percnél nem hosszabb. A gyógyvizek összetétele miatt több esetben korlátozott az egy évben fürdőzésre javasolt napok száma is.

A gyógymedenceként használt töltő-ürítő rendszerű medencék mikrobiológiai minősége jellemzően rosszabb, mint a forgatott vizű medencéké (36% vs. 75 % megfelelőség). A különbséget a gyógymedencék nagymértékű igénybevétele, a víz magasabb hőfoka, a nem megfelelő fürdőzési kultúra, valamint a fertőtlenítőszer adagolás hiánya is okozhatja.

A közfürdőkben a medence vízének minősége több tényező függvénye. A keretrendszert a fenti jogszabályok biztosítják, amelyek megszabják a betartandó határértékeket. Nagy felelősség van az üzemeltetőkön is, hogy a legmegfelelőbb módon vezetve a fürdőt elősegítsék a megfelelő vízminőség fenntartását. Az ő felelősségük többek között az elegendő pótvíz biztosítása, a medencék terhelhetőségének betartatása, a jóváhagyott üzemeltetési technológia megvalósítása vagy éppen a fertőtlenítőszerek, vegyszerek szintjének folyamatos és gondos monitorozása, szinten tartása, a vízminőség rendszeres ellenőrzése.

A közfürdő üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

Emellett azonban a fürdőzők, uszodahasználók is tehetnek azért, hogy a medencék vize minél kevesebb vegyszer adagolásával legyen biztonságos, és megfelelő minőségű.

A fürdőhigiénével kapcsolatos tájékoztató anyagokat az alábbi linken találhat: Tájékoztató

Az NM rendeletben előírtak alapján a közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltetőnek üzemeltetési szabályzatban kell meghatároznia. A közfürdő üzemeltetője köteles a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat végeztetni, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal.

A közfürdő fekvése szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala az NM rendelet alapján az alábbi feladatokat látja el:

 • az üzemeltetési szabályzat határozattal történő jóváhagyása,
 • jóváhagyja a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést,
 • a vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírtaktól eltérő megállapítása,
 • a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzése,
 • az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegének és súlyát mérlegelését követően:
 1. a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelése;
 2. b) a hiányosságok megszüntetéséig a létesítmény stb. működésének, illetőleg az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozása vagy felfüggesztése, ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;
 • utóbbi alapján a fürdővíz rendkívüli biológiai, vegyi vagy fizikai szennyezettsége esetén a fürdés megtiltása,

A közfürdő fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt vizsgálja a vízminőségét a fürdőkben. A kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja.

A közfürdők hatósági ellenőrzésének szempontjai:

 • az üzemeltetési szabályzatban foglaltak ellenőrzése a helyszínen,
 • üzemnapló ellenőrzése (naprakész, előírásoknak megfelelően vezetik-e)
 • közfürdő területén tartózkodó személyek számának, valamint a közfürdő megengedett legnagyobb terhelésének ellenőrzése,
 • a közfürdőben nyújtott szolgáltatások, illetve a fürdővendégek által látogatott helyiségek, illemhelyiségek közegészségügyi szempontú ellenőrzése,
 • közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírások teljesülésének ellenőrzése,
 • a közfürdő védőterületének (a közfürdők környezetét és a vízadó berendezéseket védőterület kialakításával kell óvni a szennyeződéstől) ellenőrzése,
 • gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőkre vonatkozó külön rendelkezések ellenőrzése,
 • gyógyfürdő megnevezés esetén az engedélyező határozatban foglaltak ellenőrzése,
 • figyelmeztető táblák, valamint a víz és a levegő hőmérsékletét jelző felirat ellenőrzése,
 • országos tisztifőorvos által engedélyezett vegyszerek és fertőtlenítőszerek használatának ellenőrzése,
 • vízforgató berendezés üzemeltetése alóli felmentéssel rendelkező medencék ellenőrzése.
Melléklet(ek):
Download this file (A medencés fürdők.pdf)A medencés fürdők.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít