Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

 • Az Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 • Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatban nyilvántartásokat vezet.
 • A szakmai elektronikus informatikai (HUMVI, NVT, NHT) rendszerekben napi szinten adatkarbantartást és rögzítést végez.
 • Irányítja és felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok közegészségüggyel kapcsolatos tevékenységét.
 • Szakmai irányító felé összefoglaló jelentéseket készít.
 • Az Osztály vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló települési, lakóhelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát.
 • Az Osztály értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát, az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése érdekében közegészségügyi programokat kezdeményez, illetve végez.
 • Klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének működtetése.
 • Részt vesz a klímaváltozásból eredő közvetlen és közvetett egészségi hatások korai felismerését (prognózisát) szolgáló módszerek, eljárások kidolgozásában, ezeket kezdeményezi, koordinálja és irányítja.
 • Javaslatot tesz a klímaváltozással összefüggésbe hozható növekvő egészségteherből fakadó új feladatok, funkciók és szervezeti megoldások megfogalmazására és rendszerbe állítására.
 • Irányítja, szakmailag felügyeli és koordinálja a nemdohányzók védelmében történő ellenőrzéseket.
 • Részt vesz a nemdohányzók védelmében végzett tevékenységekben, együttműködésben az EMMI Dohányzás Fókuszpontjával.
 • Közreműködik a temetkezéssel, valamint a halottakkal kapcsolatos hatósági eljárások felülvizsgálatában.
 • Irányítja az emberi használatra szolgáló természetes fürdővizekre, a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és a fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kidolgozását, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek minőségének és az ezekre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenőrzését, a természetes gyógytényezők közegészségügyi követelményeinek kidolgozását.
 • A talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák érvényesülésének vizsgálata.
 • Irányítja az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeket, értékeli az egészségügyi szolgáltatónál képződő egészségügyi hulladékról vezetett nyilvántartást.
 • A kémiai és biológiai légszennyezettség rendszeres közegészségügyi értékelése, valamint a zárt terek légszennyezettségi határértékeinek kimunkálása.
 • A belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek ellenőrzése, valamint a környezeti immissziós zaj és rezgés határértékek ellenőrzésében való közreműködés.
 • Az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek érvényesülésének ellenőrzése.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző szolgálatokkal, szervezetekkel.
 • Ellenőrzési módszereket dolgoz ki, szakmai módszertani anyagokat, útmutatókat állásfoglalásokat készít,
 • A laboratóriumi eredmények minősítésében közreműködik.
Melléklet(ek):
Dokumentum nevesorrendDátum
Download this file (Telep nem hatósági feladatok_2020.02.13.pdf)Osztály nem hatósági tevékenysége 2020-02-18

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít