nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az ERMAH az egészségügyi miniszter belső utasítására 1975-ben került kialakításra. Elsődleges célja a környezet rendszeres, rutinszerű radiológiai ellenőrzése volt abból a célból, hogy a nukleáris fegyverkísérletek és egy esetleges atomháború során keletkező mesterséges radioaktív izotópok minőségi és mennyiségi kimutatásával felmérje a lakosság egészségromlásának kockázatát és mértékét.

Az ERMAH működésében minőségi fejlődést és egyben súlyponteltolódást az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos feladatok irányába a hazai atomenergetika kialakulása (Paksi Atomerőmű) és a 80-as években bekövetkező atomerőmű balesetek (különösen a csernobili) hoztak. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a lakosság mesterséges, majd az utóbbi években a természetes eredetű sugárterhelésének becslése. Az ERMAH az egészségügyi tárca alárendeltségében, az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szervezeti keretein belül működik.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a 8/2002. (III.12.) EüM. rendeletében szabályozta újra az ERMAH feladatait és tevékenységét. Ez szerint az ERMAH környezeti sugárvédelmi és sugáregészségügyi feladatokat lát el normál időszakban és nukleáris illetve radiológiai veszélyhelyzetben egyaránt:

 • a környezet rendszeres ellenőrzése érdekében mintákat vételez a környezet közegeiből (levegő, talaj, növényzet, felszíni vizek, ivóvíz, élelmiszerek, stb.),
 • helyszíni és laboratóriumi méréseket végez a környezetben uralkodó sugárzási viszonyok, valamint a környezet közegeiben esetlegesen jelen levő radioaktív anyagok kimutatására, azok minőségének és mennyiségének meghatározására,
 • számításokat végez a környezetben előforduló természetes és mesterséges radioaktív izotópoktól származó sugárterhelés (dózis) becslésére a lakosság egyedeire,
 • adatokat szolgáltat az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) részére.

A fenti rendelet értelmében az ERMAH tevékenységében központi szerepet játszik az NNK SSFO (korábban OSSKI)), amely

 • működteti az ERMAH Információs Központot (ERMAH IK), amelyben a mérési adatokat gyűjti és feldolgozza,
 • működteti az ERMAH felső szintű laboratóriumát,
 • végrehajtja a különleges mintaelőkészítést, illetve nagy érzékenységű, speciális módszereket igénylő radiológiai méréseket,
 • ellátja az középszintű ERMAH laboratóriumok szakmai módszertani irányítását, ezen belül
  • megtervezi az ERMAH éves mintavételi és mérési programját és jóváhagyásra benyújtja az országos tisztifőorvos részére,
  • az ERMAH laboratóriumok számára egységes mérési és mintavételezési metodikákat dolgoz ki,
  • szakmai tanácsokkal segíti az ERMAH laboratóriumok mérésügyi tevékenységét,
  • az ERMAH laboratóriumok számára méréstechnikai tanfolyamokat, továbbképzéseket és laboratóriumi összehasonlító méréseket („összemérések”) szervez,
  • értékeli az ERMAH éves tevékenységét,
 • minősíti a környezet radiológiai állapotát, meghatározza a lakossági sugárterhelést,
 • a vizsgálati eredményekről éves jelentést készít és tesz közzé.

Az ERMAH hálózat laboratóriumai által végrehajtott éves radiológiai környezetellenőrzési program mérési-ellenőrzési eredményeit az ERMAH Információs Központja gyűjti és tárolja. Az adatokat az NNK SSFO elemzi, és ez alapján értékeli a környezet radiológiai állapotát, valamint meghatarozza a lakosság sugárterhelését. Az eredmények összefoglalását az Egészségtudomány című folyóiratban 1991 óta tesszük közzé:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat