Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Munkatársak

 • Dr. Osváth Szabolcs, PhD. osztályvezető
 • Elek Richárd csoportvezető
 • Homoki Zsolt csoportvezető
 • Mihályi Dávid Krisztián csoportvezető
 • Balázs-Rudasy Edina Ibolya
 • Bíró Györgyi
 • Borné Kerekes Anikó Anna
 • Branczeisz Zoltán
 • Cservenák Ildikó
 • Csizmarik János
 • Csuha Boglárka
 • Demkó Richárd
 • Dörnyei Eszter
 • Fábián Ferenc
 • Glavatszkih Nándor
 • Gyuriczáné Bacskai Bettina
 • Képíró Gábor
 • Keveházi Zsombor
 • Koller Tamás
 • Kövendiné Kónyi Júlia
 • Salik Ádám
 • Szigeti Ágnes
 • Toperczer Anita
 • Tóth Nikolett
 • Váradi Csaba Ernő
 • Vida László
 • Dr. Ballay László nyugdíjas, önkéntes
 • Dr. Pellet Sándor, PhD. nyugdíjas, önkéntes
 • Dr. Porubszky Tamás, PhD. nyugdíjas, önkéntes
 • Juhász László nyugdíjas

Az OLMSO tevékenysége

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztályának (SSF) Orvosi, Lakossági és Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztálya (OLMSO) sokrétű tevékenységet végez az embereket érő ionizáló sugárzások vizsgálata terén.

A Páciens-dozimetriai Csoport az orvosi eljárásokból származó sugárterhelésekkel foglalkozik, melyek eredhetnek azok diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználásából. A Csoport tagjai orvosi berendezések minőségellenőrző átvételi és állapotvizsgálatát végzik annak érdekében, hogy a pácienseken végzett, ionizáló sugárzással járó eljárások biztonsága szavatolható legyen. Ezekről részletesebben itt [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/orvosi-sugarterhelesek] olvashat.

A Radon Csoport elsősorban lakóépületek sugáregészségügyi felmérését végzi. A természetes radioaktív anyagok (pl. urán, tórium, rádium) ugyanis csekély mértékben bár, de a környezetünkben mindenütt, így a talajban és az építőanyagokban is megtalálhatóak. Ritkán, de bizonyos esetekben előfordul, hogy a talajból illetve az építőanyagokból származó természetes eredetű radioaktív nemesgáz, a radon miatt jelentős sugárterhelés éri az épületben tartózkodó személyeket. Ehhez adódik hozzá az építőanyagok radioaktivitásából származó gamma-sugárzástól kapott dózis. A lakosság érintettségének vizsgálata céljából készült hazánkban a Nemzeti Radon Cselekvési Terv, amelyről részletesebben itt [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/nemzeti-radon-cselekvesi-terv] olvashat.

Azok a személyek, akiket a munkájukhoz kapcsolódóan sugárterhelés érhet, a várható sugárterhelés mértékétől függően hatósági személyi dózismérőt viselhetnek. Ezeknek a személyi dózismérőknek a kiértékelését és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat (dózismérők postázása, dózisértékek nyilvántartása stb.) az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megbízásából a Személyi Dozimetriai Csoport által működtetett Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz) végzi.

Az OLMSO további fontos, de csoportba nem sorolt feladata radiometriai vizsgálatok végzése különféle, elsősorban környezeti és élelmiszer mintákban, azaz a radioaktív anyagok mennyiségének meghatározása a minket körülvevő környezeti elemekben és az élelmiszerben. A környezeti közegek (talaj, növényzet, folyóvizek, levegő) és az élelmiszerek radioaktivitásának rendszeres mérésével meg lehet becsülni a Magyarországon élő emberek környezeti forrásokból származó sugárterhelését. Ezekről a vizsgálatokról a Környezeti Sugárvédelmi Monitoring Rendszerek [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/kornyezeti-sugarvedelmi-monitoring-rendszerek] oldalán tájékozódhat.

Az ipar számára is végeznek sugárvédelmi vizsgálatokat az OLMSO munkatársai, például ipari röntgenberendezések, radioaktív anyagot tartalmazó berendezések, röntgenhelyiségek, izotóplaboratóriumok, izotóptárolók, sugárforrások sugárvédelmi illetve dozimetriai vizsgálatát; de végzik zárt sugárforrások zártságvizsgálatát is.

Ezen túlmenően hatóságok, kormányzati szervek, bíróságok stb. megkeresésére az OLMSO szakvéleményeket, szakhatósági állásfoglalásokat ad ki a radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazásával kapcsolatban. Az OLMSO kötelékébe tartozó személyek számos szakmai bizottságban képviselik a lakosság és a környezet sugárvédelmének a szempontjait.

Bármennyire különböző feladatokat végezzenek is az OLMSO munkatársai, munkájukat összeköti, hogy – közvetlenül vagy közvetve – mindegyik az emberek egészségét szolgálja az őket érő ionizáló sugárzás mértékének meghatározásán keresztül.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít