Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Szolgálat személyi állománya:

Elek Richárd – csoportvezető, kutató

Glavatszkih Nándor – kutató

Bíró Györgyi - dozimetriai szakasszisztens

Csiszár Anita – dozimetriai szakasszisztens

Dörnyei Eszter - dozimetriai szakasszisztens

Hegyesi Tünde - dozimetriai szakasszisztens

 

A Szolgálat feladatai:

Az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról (16/A. §) alapján, a 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről (Svr.) szerint a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásának (OSzDNy) a feladata.

A Szolgálat hatósági személyi dozimetriai mérési szolgáltatás nyújtásával működik közre az OAH OSzDNy fenti feladatának ellátásában. E szolgáltatás nyújtása a hatósági személyi dózismérők viselésére kötelezett dolgozók munkahelyei számára történik, és a következőket foglalja magában:

 • az ellenőrzésre bejelentett munkavállalók személyéhez rendelt hatósági személyi dózismérők kiküldését a soron következő hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési időszakra;
 • a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési időszak letelte után a két héten belül visszaküldendő dózismérők kiértékelését;
 • a kiértékelés eredményéről készített akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését és megküldését a megrendelő munkahely részére;
 • a soron következő hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési időszakban az ellenőrzésre kötelezett munkavállalók számában és személyi adataiban bekövetkezett változások bejelentésének fogadása az SV-7 M1 (SV-7 1.sz. melléklet: Hatósági személyi dózismérő igénylő/lemondó/ változás bejelentő formalap) szerint. Az SV-7 M1 és minden további hivatalos bejelentést és közlést az OAH „atomenergia hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer” (ATDR) elektronikus ügyintézési felületén keresztül van mód elvégezni! *
 • munkavállaló(k) jelentős sugárterhelése gyanúja esetén az érintett személy(ek) hatósági személyi dozimétere(ine)k soron kívüli kiértékelése;
 • munkavállaló(k) személyi monitoring eredményeinek (belső sugárterhelés, külső neutron-sugárterhelés, külső béta sugárterhelés, bármely résztest-sugárterhelés) rögzítése, amennyiben az kielégíti az Svr. előírásait.
 • a munkahelyek tájékoztatása a hatósági személyi dózismérők viselésének és felhasználásának szabályairól.

A személyi dozimetriai szolgáltatást az NNGYK által működtetett akkreditált laboratórium az M‑OSZDSZ‑01 [16 és 1250 keV közötti energiájú röntgen és gamma-foton sugárzásból származó személyi dózisegyenérték {Hp(10)}; termolumineszcencia; 0,1 mSv...3 Sv] akkreditált vizsgálati módszere szerint végzi; lásd még: www.nah.gov.hu.

* Az OSzDSz a szolgáltatásának tevőleges lebonyolítását az OAH SV-7 (SV-7 A sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkavállalók személyi monitorozásával és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartással összefüggő követelmények teljesítése) útmutatója alapján végzi. E dokumentum az OAH honlapján érhető el: Hatályos útmutatók

 

FONTOS!

Az OSzDSz 2023. március 9-ével az NNGYK 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. szám alatti telephely „B” épületének magasföldszintjére költözött! Az OSzDNy részére küldött küldemények átadása kapcsán az alábbi tájékoztató ad részletesebb felvilágosítást:

NNK_SSF_7141-1_2023_Tájékoztató az OSZDSZ költözést követő csomagátvételéről_aláírt.pdf

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít