nnk emblema logo

nnk cim telefon

2019. végén lezárult az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) hatodik uniós ellenőrzési projektje, melynek célja az emberi egészségre és a környezetre veszélyes termékek EU-s szintű, egységes ellenőrzése volt. Magyarországon az ellenőrzést a kormányhivatalok járási (kerületi) hivatalának népegészségügyi osztályai végezték, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak szakmai támogatása mellett.

A projekt fő célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy milyen mértékben tartják be a cégek a veszélyes termékekre vonatkozó uniós osztályozási, címkézési és csomagolási előírásokat, amelyeket az ún. CLP rendelet1 szabályoz. Az ellenőrzéseket végző felügyelők kifejezetten a rendelet szerinti címkézési, valamint a vegyi anyagok biztonságos felhasználását elősegítő, úgynevezett biztonsági adatlapra vonatkozó2 előírások betartását vizsgálták.

cimke

A korábbi szabályozást a CLP rendelet fokozatosan váltotta fel és helyezte hatályon kívül. A régi előírások szerint osztályozott, címkézett és csomagolt, és 2015. június 1. előtt már forgalomba hozott veszélyes keverékekre vonatkozó átmeneti időszak 2017. június 1-jén ért véget. Ez azt jelenti, hogy ezen időponttól kezdve már csak az új előírásoknak megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt veszélyes termékeket lehet forgalomba hozni. Az ellenőrzés során a felügyelők az új címkézés ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítottak.

Az ellenőrző hatóság 127 cégnél összesen 216 keveréket vizsgált.
- Az ellenőrzött cégek 24%-ánál találtak valamilyen nem-megfelelést,
- A vizsgált keverékek 20%-ánál tártak fel hiányosságokat.

nem megfelelsek aranya

A legjellemzőbb problémának a termékek biztonságos felhasználását segítő, figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok hibás vagy hiányos feltüntetését találták.

nem megfelelo termekek aranya

Magyarország a projekt keretében a biocid termékek megfelelőségét is vizsgálta. A felügyelők 70 biocid terméket vizsgáltak. A nemzeti jogszabálynak megfelelő szükséges engedéllyel a vizsgált biocid termékek rendelkeztek, ugyanakkor az ellenőrzött biocidok 7 %-ának nem volt EU-s engedélye.

 intezkedesek fajtai

A felügyelők minden alkalommal tájékoztatást adtak a jogszabályi követelményekről, a feltárt hiányosságokat 19 esetben figyelmeztetéssel pótoltatták. Két ügyben bírság kiszabására is sor került.

A projektben feltárt hiányosságok alapján a témában az elkövetkezendő évre vonatkozóan további ellenőrzési feladatok kerültek meghatározásra.

 

 

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat