nnk emblema logo

nnk cim telefon

2023. január 12-én hatályba lépett az új, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet továbbra is szabályozza a ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, valamint hálózati víz utókezelő kisberendezések, hálózati és ballonos vízzel üzemelő vízadagoló berendezések nyilvántartásba vételét, engedélyezését (10-12. §).

A Korm. rendelet tovább szigorította a forgalmazók tájékoztatási kötelezettségét:

10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(….)

12. § (6) Közösségi alkalmazás esetén a hálózati víz utókezelő kisberendezések, illetve vízadagoló berendezések használatáról a járási hivatalt tájékoztatni szükséges. Az alkalmazás területi sajátosságaira vonatkozó feltételeket a járási hivatal meghatározza. A termék közösségi célra alkalmazása esetén a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételeket a felhasználás helye szerinti épület üzemeltetője, vagy ennek hiányában tulajdonosa a termék használati helyén feltünteti.

(….)

19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

Fenti jogszabályi előírásokra tekintettel továbbra is kizárólag nyilvántartásba vett/engedélyezett ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket (pl: csapok, szerelvények, csövek, idomok), és engedélyezett hálózati víz utókezelő kisberendezéseket, hálózati és ballonos vízzel üzemelő vízadagoló berendezéseket vásároljanak.

Az NNK a honlapján a vízzel érintkező termékek, berendezések nyilvántartását, illetve az ivóvízbiztonsági engedélyét havi rendszerességgel frissíti, mely az alábbi linken található: MEGNYIT

A termékek, berendezések jelölésére vonatkozó tájékoztatás az alabbi linken érhető el: MEGNYIT

Vásárlás esetén a megadott linken található termékek, berendezések közül válasszanak és a táblázatban megadott forgalmazókkal vegyék fel a kapcsolatot. Tőlük érdeklődjenek a a forgalmazó (továbbforgalmazó) üzletek, weboldalak elérhetőségeiről, ahonnan az érintett terméket, berendezést be tudják szerezni, ezzel is elkerülve a hamisítványokat.

Vásárlás előtt kérjenek tájékoztatást a forgalmazótól az adott termék, berendezés közegészségügyi alkalmazási feltételeire vonatkozóan, a bejelentés/engedély számára. Ellenőrizzék, hogy a termék/berendezés használati útmutatója tartalmaz-e biztonságot érintő figyelmeztetéseket, bejelentés/engedély számát.

Közösségi alkalmazás esetén (közintézményekben), vagy munkahelyeken működő hálózati víz utókezelő kisberendezések, illetve vízadagoló berendezések mellett keressék a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről szóló tájékoztatást.

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy  hálózati víz utókezelő kisberendezések vásárlása előtt érdemes figyelembe venni és mérlegelni a kisberendezések alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a helyi ivóvíz minőségét és a megoldani kívánt problémát. A háztartási víztisztító kisberendezések némelyike tartalmaz úgynevezett reverz ozmózis (RO) egységet, mely ionmentes vizet állít elő. Ilyen esetben – a hazai vízminőségi szabályoknak megfelelően – a minimális 50 CaO mg/l keménységérték előállítását visszasózóval, vagy úgynevezett by-pass (a kezelt és a kezeletlen víz felhasználás előtti keverésének) alkalmazásával kell biztosítani. A visszasózó egység, azaz ásványi anyaggal történő ellátás meghibásodása, vagy a berendezés karbantartási hiánya esetén számolni kell azzal, hogy a kisberendezésből ionmentes víz folyik ki.

A kisberendezések alkalmazási engedélye otthoni használatra és kizárólag a hálózati vezetékes víz utótisztítására vonatkozik, az engedélyezési eljárás saját a kútvíz tisztításának értékelésére nem terjed ki, így arra a kisberendezések biztonságosan nem használhatók. Nagyon fontos, hogy a berendezés használati útmutatója tartalmazza az NNK által kiadott engedélyben előírt közegészségügyi alkalmazási feltételeket és korlátozásokat!

Az ivóvíz utótisztító kisberendezések és vízadagolók használatával kapcsolatban további tájékoztató anyagokat az alábbi linken talál: MEGNYIT

Összefoglaló kutatási jelentés ivóvíz utótisztító kisberendezés ólomeltávolítási hatékonyságának vizsgálatáról az alábbi linken érhető el: MEGNYIT

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít