Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

1) Bevezető, háttér

2023. január 12-én hatályba lépett az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet).

Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján kizárólag a rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

 1. rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,
 2. nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,
 3. nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá
 4. nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.

Az első hazai forgalmazást megelőzően az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékeket, vízkezelő vegyszereket és szűrőanyagokat az NNK felé be kell jelenteni, illetve engedélyeztetni szükséges.

A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor illetve továbbforgalmazásakor, a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése előírja, hogy az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, és szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés részeként minden esetben fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

Továbbá, az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése értelmében az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során a használati és kezelési útmutatóban fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát, az alkalmazási területet és a maximális alkalmazási hőmérsékletet.

Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett vagy engedélyezett ivóvízzel és használati melegvízzel közvetlenül érintkező anyagra, termékre vonatkozó engedély - ha a kiadott engedély ettől eltérő határidőt nem állapított meg - annak kiadásától vagy a nyilvántartásba vételtől számított öt év elteltével hatályát veszti.

Az ivóvízkezelő vegyszerek tekintetében a bejelentéseket és jelöléseket 2024. január 12-ig kell megtenni.

 

2) Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés szerinti, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok (a továbbiakban együtt: Termékek) jelölésére vonatkozó előírások

 • A Terméken vagy csomagolásán fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel/engedély számát, az alkalmazási területet és a maximális alkalmazási hőmérsékletet.
 • A Termék csomagolásán fel kell tüntetni a következő mondatot:

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak”.

 • Azon kisméretű Termékek esetében melyeken az 1)-2) pontban foglaltak a csomagoláson nem teljesíthetők a Termék mellé kötelezően csatolandó használati útmutatóban, vagy kezelési-üzemeltetési utasításban vagy gépkönyvben kell azokat feltüntetni.
 • Egyben történő, nagyszámú Termék értékesítése során, elegendő a gyűjtőcsomagolás külső felületén feltüntetni az 1)-2) pontban foglaltakat.
 • Azon Termékek esetében, melyek egyidejűleg építési termékek is - azaz az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VI.16.) Korm. rendelet hatálya alá is tartoznak - amennyiben a Terméken vagy a csomagoláson az 1)-2) pontban foglaltak nem teljesíthetők a Termék mellé kötelezően csatolandó Teljesítménynyilatkozaton kell azokat feltüntetni.

Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett vagy engedélyezett ivóvízzel és használati melegvízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek jelölését legkésőbb 2024. január 12-ig szükséges megtenni.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít