nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 6. §-a alapján a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék bejelentést elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Nemzeti Népegészségügyi Központ – NNK) felé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OSZIR-KBIR szakrendszerben 2021. január 1-jétől már csak a kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentését fogadja az NNK. Amennyiben lakossági és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keveréket jelentenek be az OSZIR-KBIR szakrendszerbe, úgy az adott bejelentés törlésre fog kerülni, tekintettel arra, hogy ezen felhasználási körökbe tartozó veszélyes keverékek bejelentését 2021. január 1-jétől már a PCN portálon keresztül kell megtenni. A CLP rendelet 45. cikke szerinti méregközponti bejelentéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást ITT találhat.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi  és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a kizárólag ipari felhasználásra szánt – veszélyes keverékek bejelentése díjköteles: 

9200 Ft/veszélyes keverék

A Kbtv. 6. §-a szerinti veszélyes keverékek bejelentettségre vonatkozóan az ettsz [KUKAC] nnk [PONT] gov [PONT] hu e-mail címen kérhet ingyenes tájékoztatást! Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a bejelenteni kívánt veszélyes keverék már szerepel a terméknyilvántartásban, úgy annak újbóli bejelentése nem szükséges. Ha a fenti információkérési lehetőséget mellőzve a nyilvántartásban már szereplő termékre vonatkozóan mégis új bejelentési eljárást kezdeményezett, az eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat az NNK-nak nem áll módjában visszatéríteni. Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével indítson új bejelentési eljárást!

Az OSZIR-KBIR rendszerben rögzített bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a keverék 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • szükség esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum,
  • az EüM rendelet 1. mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum. A díjfizetéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás ITT érhető el.

A veszélyes keverék bejelentés rögzítéséhez segédlet ITT található!

 

Figyelem!

Veszélyes keverék bejelentés

csak elektronikus úton

nyújtható be az NNK részére!

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat