nnk emblema logo

nnk cim telefon

A PIC rendelet kötelezettségeket állapít meg az uniós jog által betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok importőrei számára is az alábbiak szerint.

  1. Vegyi anyagok behozatala

a. PIC- eljárás alá tarozó anyagok esetén

A Rotterdami Egyezmény III. mellékletében, valamint a PIC rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő anyagok és az ilyen anyagokat tartalmazó keverékek a mellékletekben megadott felhasználási kategóriákban csak abban az esetben hozhatóak be az Unió, így Magyarország, területére is, ha a behozatalhoz az Unió előzetesen hozzájárult az anyagra vonatkozó behozatali határozatában.

A behozatali határozatok elérhetőek az aktuális PIC Körlevélben, az Egyezmény honlapján, illetve az OKBI honlapján is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a behozatali határozat csak a megadott felhasználási kategóriában történő behozatalra vonatkozik. Ha a behozatal nem a megadott felhasználási kategóriában történik, akkor nem kell alkalmazni a PIC-eljárást.

b. PIC- eljárás alá nem tartozó anyagok esetén

A PIC rendelet nem tartalmaz semmilyen részletes ismertetést az I. mellékletben szereplő vegyi anyagnak a megadott felhasználási kategóriára, vagy alkategóriára vonatkozó korlátozására (tiltás vagy szigorú korlátozás) vonatkozóan. Ezen részletes előírások a megadott felhasználási kategóriában az adott anyag importját, felhasználását, forgalomba hozatalát közvetlenül szabályozó jogszabályban találhatók meg.

Ilyen jogszabály például:

  • az 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
  • az 1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról
  • Az 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

A tagállami hatóságoknak, a vámhatósággal együttműködve a felhasználási korlátozásoknak megfelelő behozatalt is ellenőriznie kell a PIC rendelet 18. cikk (1) bekezdése alapján.

II. Jelentéstételi kötelezettség

A PIC rendelet 10. cikke alapján az exportőröknek minden év I. negyedévében tájékoztatniuk kell az illetékes kijelölt nemzeti hatóságot az exportált, a PIC rendelet I. mellékletében szereplő vegyi anyag önmagában, árucikkben, vagy olyan keverékben lévő mennyiségéről, amely olyan koncentrációban tartalmazza az adott anyagot, amely címkézési kötelezettséggel járhat más anyagok jelenlététől függetlenül.

A bejelentést a PIC rendelet III. melléklet 2. része szerinti tartalommal kell benyújtani.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat