Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Éves jelentés a PIC rendelet szerinti kivitelről és behozatalról
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály,                                 REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Az ePIC rendszerben elérhető online formátum;
649/2012/EU rendelet III. melléklete
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Díjmentes
Alapvető eljárási szabályok A PIC rendelet 10. cikke alapján az exportőröknek és importőröknek minden év I. negyedévében tájékoztatniuk kell az illetékes kijelölt nemzeti hatóságot az előző évben behozott vagy kivitt, a PIC rendelet I. mellékletében szereplő vegyi anyag önmagában, árucikkben, vagy keverékben lévő mennyiségéről.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Az ipari szereplőknek a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtaniuk jelentésüket az Európai Vegyianyag-ügynökség ePIC rendszerén keresztül.
Azon magyar importőr vállalatok számára, akik nem rendelkeznek ePIC hozzáféréssel a jelentés a letölthető formanyomtatvány kitöltésével  és elektronikusan vagy postai úton történő megküldésével teljesíthető.
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () kérhető tájékoztatás magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) A 649/2012/EU rendelet szerint
Az ügyek intézését segítő útmutatók https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-pic;
https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals;
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás -
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok PIC rendelet szerinti éves jelentés behozatal esetén
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 649/2012/EU rendelet;
123/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról   
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/pic

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít