Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Különleges azonosító hivatkozási szám kérése
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály,                                 REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Az ePIC rendszerben elérhető online formátum
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Díjmentes
Alapvető eljárási szabályok A 649/2012/EU rendelet alapján - bizonyos feltételek fennállása esetén - nincs szükség kiviteli bejelentés megtételére, de a rendelet hatálya alá tartozó anyag kiviteléhez az exportőrnek ún. különleges RIN-t kell kérnie, melyet a kivitel során meg kell adnia a vámáru nyilatkozat 44. pontjában.

Ilyen eljárások a következőek:

• Ha a kutatási vagy elemzési célra exportált vegyi anyag exportált mennyisége nem jár egészségügyi vagy környezeti hatással, és semmilyen körülmények között sem haladja meg az évi 10 kg-ot exportőrönként és importáló országonként.
• Az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagok kivitelénél, amennyiben az importáló fél a Rotterdami Egyezmény PIC-körlevelében pozitív behozatali választ tesz közzé (előzetesen hozzájárul), azaz teljesülnek a 649/2012/EU-rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglaltak.
• Ha a vegyi anyag kivitele olyan veszélyhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem az importáló részes félnél, vagy egyéb országban közegészségügyi vagy környezeti veszélyt okozhat.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A bejelentést az Európai Vegyianyag-ügynökség ePIC rendszerén keresztül online kell benyújtani.
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () kérhető tájékoztatás magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) A 649/2012/EU rendelet szerint
Az ügyek intézését segítő útmutatók https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-pic;
https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals;
https://echa.europa.eu/documents/10162/13631/inbrief_special_rin_requests_hu.pdf
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az exportőröknek az első kivitelt megelőzően kell megtenniük a bejelentést és a későbbiekben minden naptári évben az első kivitelt megelőzően új bejelentést kell benyújtani, azaz bár a bejelentés érvényessége 1 év, de mindig csak az adott naptári év végéig, illetve adott esetben az éves 10 kg-os határ eléréséig érvényes.

A különleges azonosító hivatkozási szám automatikusan aktiválódik, amennyiben a kijelölt hatóság efogadja a kérelmet. 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 649/2012/EU rendelet;
123/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról   
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/pic

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít