Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Ipari vegyi anyagra vonatkozó kifejezett hozzájárulás alóli mentesség kérelme
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály,                                 REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Az ePIC rendszerben elérhető online formátum
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Díjmentes
Alapvető eljárási szabályok A kiviteli bejelentés mellett a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében foglalt vegyi anyagok kiviteléhez az unión kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatósága által adott érvényes kifejezett hozzájárulás is szükséges. Ez alól csak kivételes körülmények között adható mentesítés:

• Ha az importáló ország a kifejezett hozzájárulás kérelmezésének dátumát követően 60 napon belül nem ad választ, és a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (7) bekezdésében megállapított valamelyik feltétel teljesül, az exportőr javasolhatja a kifejezett hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségektől való eltekintést.

• Ha a bejelentett vegyi anyag szerepel az I. melléklet 2. részében foglalt jegyzékben, és azt valamely OECD-országba kívánják exportálni, mérlegelhető a kifejezett hozzájárulás alóli mentesség a 14. cikk (6) bekezdése alapján. Az eljárás során bizonyítékot kell bemutatnia arra vonatkozóan, hogy a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az érintett OECD-országban.

A mentességi kérelmeket a tagállami kijelölt hatóság az ECHA-val és a Bizottsággal történő konzultációt követően bírálja el.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A bejelentést az Európai Vegyianyag-ügynökség ePIC rendszerén keresztül online kell benyújtani.
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () kérhető tájékoztatás magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) A 649/2012/EU rendelet szerint
Az ügyek intézését segítő útmutatók https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-pic;
https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals;
https://echa.europa.eu/documents/10162/21728205/pic_waivers_information_sheet_hu.pdf/d6917fe1-2481-498c-b8aa-dcdc6a248153
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás -
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 649/2012/EU rendelet;
123/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet.
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról   
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/pic

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít