Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Higany, valamint higanykeverék behozatalának engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály,                                 REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok A Bizottság (EU) 2017/2287 végrehajtási rendeletének I. és II. melléklete szerinti formanyomtatványok
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Díjmentes
Alapvető eljárási szabályok A higany, illetve az érintett higanyvegyületek Unióba történő behozatalát az (EU) 2017/852 rendelet, illetve annak 4. cikke szabályozza, melynek értelmében a behozatalhoz – amennyiben az érintett felhasználás az adott tagállamban engedélyezett – a tagállam írásos hozzájárulása szükséges. 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Elektronikusan vagy  postai úton.
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () kérhető tájékoztatás magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Ha a kérelem és mellékletei megfelelően kerültek benyújtásra, vagy az eljárás megszüntetése indokolt, úgy az Ákr. előírásai alapján az ügyintézési határidő 8 nap (sommás eljárás).
Ha a kérelem és mellékletei nem megfelelőek, hiányosak, az ügyintézési határidő 60 nap (teljes eljárás).
Az ügyek intézését segítő útmutatók -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Engedély megadása/elutasítása: a rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a benyújtott dokumentumok hiánytalanul és megfelelően benyújtásra kerültek.

Hiánypótlás:  Amennyiben a benyújtott kérelem nem az előírtaknak megfelelően vagy hiányosan került benyújtásra, a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan az NNK határidő megjelölésével hiánypótlásra felhívó végzést küld a bejelentő részére.

Eljárás megszüntetése: Eljárás megszüntetésének szükségessége esetén az NNK indokolással ellátott, eljárást megszüntető végzésben tájékoztatja a kérelmezőt az eljárás lezárásáról.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Higanybehozatal formanyomtatvány
Mercury import form
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése -
időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke (EU) 2017/852 rendelet;
(EU) 2017/2287 végrehajtási határozat;
105/2019. (V. 8.) Korm. Rendelet
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról   
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A feltöltés alatt álló 'Higany rendelet' menüpont a KBKHF aloldalán 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít