Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Biocid termékek bejelentése
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzetki Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Kémiai Biztonsági és Kockázatértékelési Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Regisztrációkor szükséges adatok: cégnév, székhely, illetve telephely címe, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, fax-szám), adószám, felelős személy megadása
Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- veszélyes biocid esetén magyar nyelvű biztonsági adatlap
- engedélyköteles biocid termék esetén az engedély száma vagy maga az okirat
Egyéb benyújtandó dokumentumok:
- Képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum,  ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza.
- A bejelentéssel kapcsolatos egyéb kérelemek; átvezetési (pl: cégnév változása esetén) vagy törlési (pl: tévesen rögíztett bejelentés esetén) kérelem.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása a bejelentés díjmentes
Alapvető eljárási szabályok Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján a benyújtott kérelem (bejelentés) sommás vagy teljes eljárásban bírálható el.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A Magyarország területén gyártó, importőr, forgalmazó a tevékenység megkezdését követő 90 napon belül köteles a bejelentést megtenni, kizárólag elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR) keresztül. (www.antsz.hu)
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () a  bejelentésekkel kapcsolatban tájékoztatás kérhető magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Ha a kérelem és mellékletei megfelelően kerültek benyújtásra, úgy az Ákr. előírásai alapján az ügyintézési határidő 8 nap (sommás eljárás).
Ha a kérelem és mellékletei nem megfelelőek, hiányosak, vagy bejelentési kötelezettség nem áll fenn, stb., úgy az ügyintézési határidő 60 nap (teljes eljárás).
Az ügyek intézését segítő útmutatók - Aktuális és hasznos információk az OSZIR-KBIR kezdőoldalán
- Maintenance of partner details (a Partner adatok karbantartása segédlet angol verziója)
- Az IPP súgója
- Biocid termék bejelentése
- Practical guide for the online notification of biocidal products (a Biocid termék bejelentése segédlet angol verziója)
- Törlési kérelem minta
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Aktuális és hasznos információk a KBIR kezdőoldalán, továbbá az antsz.hu oldalon.
Hiánypótlás, eljárás megszüntetése esetén tájékoztatás végzésben.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Nem áll rendelkezésre letölthető formanyomtatvány. A formanyomtatvány csak elektronikusan érhető el az OSZIR-KBIR rendszerben, kitöltése a rendszeren keresztül lehetséges. 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése OSZIR-KBIR az antsz.hu oldalról érhető el regisztrációt követően
időpontfoglalás nincs
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 316/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  Hiánypótlás, eljárás megszüntetése esetén tájékoztatás végzésben.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Hiánypótlás, eljárás megszüntetése esetén tájékoztatás végzésben.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít