nnk emblema logo

nnk cim telefon

A bennünket körülvevő, például a háztartási tisztítószerekben, mosószerekben, a textil- vagy építőiparban vagy éppen a gépgyártásban világszerte felhasznált, hihetetlenül sokféle vegyi anyag által az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok kezelésére irányuló törekvés a veszélyes anyagok és az azokat tartalmazó termékek széles körű és egységes szabályozását teszi szükségessé. E szabályozás alapjait az Európai Unióban, így Magyarországon is, a vegyi anyagokkal kapcsolatos olyan jogszabályok alkotják, mint az ipari vegyi anyagokra vonatkozó 1907/2006/EK (REACH) rendelet, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU (BPR) rendelet, a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (PIC) rendelet, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet.

Az említett rendeletek számos fontos feladatot rónak az EU tagállamaira, azok megfelelő állami szerveire. Magyarországon ezeket a feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztálya látja el:

kompetens hatósági minőségében koordinálja az uniós rendeletek tagállami szintű végrehajtását;

  • ellátja a biocid termékek engedélyezésének folyamatát;
  • részt vesz a kompetens hatósági feladatokhoz kapcsolódó szakmai értékelő tevékenységekben;
  • továbbá a főosztály információs szolgálatokat (helpdesk-eket) is működtet, az érintett ipar számára a jogszabályokban előírt kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  • főosztályunkon működik az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), amely a nap 24 órájában, ingyenesen hívható zöld számon ad információt akut mérgezések esetén, a szükséges teendők vonatkozásában;
  • a méregközpontunk adatbázisát alkotó, ipari szereplők által szolgáltatott adatokat tartalmazó bejelentéseket szintén kollégáink kezelik, és ellenőrzik szakmai szempontból.

A felsoroltakhoz kapcsolódó, sokoldalú tájékoztatás érdekében állítottuk össze ezt az oldalt, ahol a kötelezettségek megismerését és a megfelelést segítő, online és letölthető segédanyagokat teszünk hozzáférhetővé, valamint naprakész információkat nyújtunk, 2021-től már e-mailben küldött havi Kémiai Biztonsági Hírlevél formájában is.

Jó böngészést kívánunk!

A Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály munkatársai

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1195
E-mail cím: kembizt [KUKAC] nnk [PONT] gov [PONT] hu

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat