nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) tevékenységét a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai határozzák meg.

A Szolgálat legfontosabb feladata a hazai mérgezések megelőzése. Ennek keretében veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos, 24 órában elérhető sürgősségi telefonvonalat működtet, ahol a bejelentkező ügyeletes mérgezés vagy annak gyanúja esetén tájékoztatást nyújt az anyag vagy keverék veszélyességére, a várható tünetekre, teendőkre vonatkozóan, kiemelten a mérgezettek laikus vagy orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére, valamint jogszabályban megjelölt hatóságok részére. A fentieken kívül megkeresésre írásos toxikológiai véleményt is készít. Az ETTSZ információszolgáltató tevékenységét toxikológiai adatbázisok és a hazai veszélyes keverék terméknyilvántartásban szereplő biztonsági adatlapok biztosítják.

Adminisztratív feladatai keretében végzi a magyarországi veszélyes keverék terméknyilvántartás gondozását, mely nyilvántartás a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (és jogelődjeihez) bejelentett és Magyarországon forgalomban lévő veszélyes keverékek toxikológiai és közegészségügyi szempontból lényeges adatait tartalmazza; továbbá az egészségügyi szolgáltatók kötelező bejelentése alapján nyilvántartja és feldolgozza a veszélyes anyagokkal és keverékkel történt mérgezési eseteket, és ezekből éves statisztikai jelentést készít.

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén:

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Fenti számokat kell feltüntetni az 1907/2006/EU (REACH) rendelet szerint összeállított, Magyarországon forgalomba hozott veszélyes anyagok és veszélyes keverékek biztonsági adatlapjának 1.4. pontjában.

E-mail: ettsz [KUKAC] nnk [PONT] gov [PONT] hu

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat