nnk emblema logo

nnk cim telefon

Bemutatkozás

A biocid termékek fogalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A jogszabály által kötelezett ipari szereplőknek, így alapvetően a biocid terméket vagy biocid termékkel kezelt árucikket gyártóknak, importálóknak, továbbfelhasználóknak és forgalmazóknak, hazánkban is eleget kell tennie a rendelet előírásainak. Fontos tudni, hogy a rendelet nem csak a szigorú értelemben vett vegyipar szereplőire vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. építőipar, műanyagipar, elektronikai cikkek gyártói, stb.) is, ha tevékenységük során a rendelet értelmében biocid terméket vagy kezelt árucikket gyártanak, importálnak, használnak fel vagy forgalmaznak.

Reméljük, hogy oldalaink segítenek eligazodni a biocid rendelet előírásai között és támogatást adnak a végrehajtás megkönnyítése érdekében!

A kompetens hatóságról

A biocid rendelet 81. cikke alapján minden tagállamnak ki kell jelölnie azt az illetékes hatóságot, amely felelős a rendeletben rá ruházott feladatok végrehajtásáért. A magyar biocid kompetens hatósági feladatok elvégzésére a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján, a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az országos tisztifőorvost jelölte ki.

A kompetens hatóság felelős a Bizottsággal, az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA) és a többi tagállam illetékes hatóságával történő együttműködésért

Az információs szolgálatról

A Biocid Nemzeti Információs Szolgálatot (Helpdesk) a biocid rendelet 81. cikke alapján az Európai Unió minden tagállamának létre kellett hoznia. Feladata, hogy tájékoztassa a gyártókat, importőröket, továbbfelhasználókat, forgalmazókat és az egyéb érdekelt feleket a rendelet szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban.

A minél teljesebb és sokoldalúbb tájékoztatás érdekében igyekeztünk összeállítani a jelen honlapot is, ahol letölthető dokumentumokat és a gyakorlati végrehajtást segítő információkat is találhat.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat