Nyilvános konzultációk

REACH

rendelet

 

Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) azonosítása

 

A megadott linkre kattintva megnyíló oldal táblázatának utolsó oszlopában látható ’Details’, majd a ’Give Comments’ feliratra kattintva tehető észrevétel.

2 anyag

Határidő: 2023. április 3.

Korlátozási javaslatok

2 anyag

Határidő: 2023. május 15.

 

2 anyag

Határidő: 2023. június 22.

CLP

rendelet

Harmonizált osztályozás és címkézés (CLH)

2 anyag

Határidő: 2023. március 31.

 

10 anyag

Határidő: 2023. május 5.

 

3 anyag

Határidő: 2023. május 12.

 


REACH

 

Az ECHA közzétette a PFAS-anyagok korlátozására vonatkozó javaslatát

A mintegy 10 000 per- és polifluoralkil-anyag (PFAS) korlátozására vonatkozó javaslat részletei már elérhetők az ECHA honlapján. A javaslatot Dánia, Németország, Hollandia, Norvégia és Svédország hatóságai készítették, és 2023. január 13-án nyújtották be az ECHA-hoz. Célja a PFAS-anyagok környezetbe történő kibocsátásának csökkentése, valamint az érintett termékek és folyamatok biztonságosabbá tétele.

A javaslat hatálya alá tartozó anyagok mindegyike tartósan megmarad a környezetben, és ha nem minimalizálják kibocsátásukat, a kitettség olyan szintet érne el, amely már káros hatással jár az emberi egészségre és a környezetre egyaránt. A hatóságok becslése szerint a következő 30 évben, intézkedés hiányában, mintegy 4,4 millió tonna PFAS kerülhet a környezetbe.

Következő lépések

Az ECHA kockázatértékelési (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó (SEAC) tudományos bizottságai ellenőrzik, hogy a javaslat megfelel-e a REACH jogi követelményeinek. Ha igen, a bizottságok megkezdik a javaslat tudományos értékelését.

A RAC véleményt fog alkotni arról, hogy a javasolt korlátozás megfelelő-e az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok csökkentéséhez, míg a SEAC véleménye a javaslathoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági hatásokról, azaz a társadalmi szempontból jelentkező előnyökről és költségekről szól majd. Mindkét bizottság a korlátozási javaslatban szereplő információk és a konzultációk során beérkezett észrevételek alapján alakítja ki véleményét, valamint figyelembe veszik a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumnak a javasolt korlátozás végrehajthatóságára vonatkozó véleményét is. A vélemények elfogadása után megküldik azokat az Európai Bizottságnak, amely az uniós tagállamokkal együtt dönt a lehetséges korlátozásról.

2023. április 5-én online tájékoztatóra kerül sor a korlátozási folyamatról, és segítséget nyújtva a konzultációban való részvétel iránt érdeklődők számára.

További információk:

Tervezet a PFAS-anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozására

Az öt hatóság 2023. február 7-én tartott sajtótájékoztatójának felvétele

Tematikus oldal a PFAS-anyagokról

A REACH rendelet szerinti korlátozási eljárás

Forrás: ECHA

 

Az ECHA újabb anyagokat vett fel a Jelöltlistára

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) január 17-ével kilenc tétellel bővítette a különös aggodalomra okot anyagokat (SVHC) tartalmazó, úgynevezett Jelöltlistát (Candidate List). Az új tételekben lévő anyagokat többek között égésgátlókban, festékekben, bevonatokban, tintákban, bevonókban, lágyítószerekben, valamint a cellulóz- és papírgyártásban használják fel.

Az újonnan felvett anyagok és anyagcsoportok az alábbiak:

A Jelöltlistán jelenleg 233 tétel szerepel, de mivel néhány ezek közül anyagok csoportjára vonatkozik, az érintett vegyi anyagok száma összességében ennél is magasabb.

Ezek az anyagok a jövőben bekerülhetnek az engedélyköteles anyagok körébe (innen a ’Jelöltlista’ elnevezés), amelyet követően felhasználásuk tiltottá válik, kivéve, ha a cégek engedélykérelmet nyújtanak be, és az Európai Bizottság engedélyezi számukra az adott anyag további felhasználását.

További információk:

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája

A Jelöltlista tételeinek kiegészítései

A különös aggodalomra okot adó anyagok Jelöltlistára történő felvételéből eredő kötelezettségek összefoglalása

Az árucikkekben található anyagok bejelentése

Forrás: ECHA

 

Intermedierek: elérhető a frissített ECHA útmutató

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az Európai Bíróság (ECJ)  intermediereket érintő döntését követően aktualizálta vonatkozó útmutató dokumentumát. Az útmutató legújabb kiadása egyelőre csak angol nyelven elérhető, de már folyamatban van a magyar és más uniós nyelvekre történő fordítása is.

A dokumentum legfontosabb frissítései az ECJ említett ítéletének az intermedier fogalommeghatározására vonatkozó következtetései alapján történtek, de kiterjednek a – többek között az anyagok regisztrációjára szolgáló – IUCLID 6 program legújabb verziójához kapcsolódó, gyakorlati jellegű kiigazításokra és a hivatkozások frissítésére is.

A változások legfontosabb eleme azonban az intermedier-definíció részletes tárgyalása, a hangsúlyt a felhasználás jellegére helyezve, a bírósági döntéssel összhangban. Ennek megfelelően, az útmutató frissítésébe került legalapvetőbb megfontolások az alábbiak:

A bírósági döntés nyomán az Európai Bizottság is szükségesnek ítéli a REACH rendelet 3. cikkének 15. pontjában szereplő intermedier definíció pontosítását, tükrözve a fentiek szerinti megfontolásokat,  a hangsúlyt a felhasználás jellegére helyezve. A Bizottság felül kívánja vizsgálni egyúttal az intermediereknek az engedélyezés és a korlátozások alóli mentességét is, különös tekintettel az intermedierek regisztrációja kapcsán előírt, úgynevezett ’szigorúan ellenőrzött feltételeknek’ (SCC) való megfelelés kritériumára.

További információk:

ECHA Útmutató az intermedierekhez

A Bíróság vonatkozó ítélete

 

Továbbra is alkalmazandó a titán-dioxid rákkeltő anyagként való osztályozása

Az Európai Bizottság és Franciaország is fellebbezést nyújtott be az Európai Unió Törvényszékének azon ítélete ellen, amelyben érvénytelenítette a Bizottság (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló rendeletének a titán-dioxid (TiO2, EK-szám: 236-675-5) harmonizált osztályozására vonatkozó részét. A Törvényszék döntése így még nem jogerős, és az osztályozást (amely szerint bizonyos por formában történő belélegzés esetén az anyag rákkeltő) a továbbiakban is alkalmazni kell a fellebbezés elbírálásáig, vagyis legalább a végleges bírósági döntésig.

A titán-dioxid számos különféle termékben megtalálható, amelyekben pigmentként használják fel, színező és fedő tulajdonságai miatt: többek között műanyagokban, festékekben és tintákban.

Az Európai Bíróság teljes közleménye itt érhető el, angol nyelven.

 


CLP

 

A Bizottság közzétette a CLP rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát és a kapcsolódó hatásvizsgálatot

Az Európai Bizottság 2022. december 19-én közzétette javaslatát a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. A felülvizsgálat az EU-s vegyianyag stratégia célkitűzéseinek megvalósítására, és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokat érintő alkalmassági vizsgálatok (úgynevezett ’Fitness Checks’) során azonosított aggályok kezelésére korlátozódott, és figyelembe veszi a CLP módosításainak az emberi egészség és a környezet védelmére, valamint a belső piac működésére gyakorolt lehetséges hatásainak alapos értékelését.

A felülvizsgálat kapcsán a hatóságokkal, uniós ügynökségekkel, cégekkel és ipari szövetségekkel, nem kormányzati és más szervezetekkel folytatott konzultációk alapján készült hatásvizsgálat, így a CLP rendelet hatályos verziójának elemzése és az érdekelt felek észrevételei alapján született meg a lehetséges intézkedések átfogó listája. A Bizottság a hatásvizsgálat eredményei alapján választotta ki a legjobbnak ítélt szakpolitikai lehetőségeket, hogy azok a lehető legnagyobb egészségügyi és környezeti haszonnal járjanak, korlátozott negatív gazdasági hatások mellett.

A felülvizsgálat a következő főbb elemeket foglalja magában:

A módosítások első csoportja olyan intézkedésekből áll, amelyek célja a vegyi anyagok jelentette veszélyek átfogó azonosításának és osztályozásának biztosítása.

A tervezett intézkedések hozzájárulnak továbbá az átláthatóság további javításához, és növelik a harmonizált osztályozási és címkézési (CLH) javaslatok kiszámíthatóságát is.

A második módosításcsomag a veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció javítását szolgáló, egymást kiegészítő intézkedésekből áll.

Végül, a módosítások harmadik csoportja a CLP-rendelkezések hiányosságainak és bizonytalanságainak kezelését érinti.

A felülvizsgálat folyamatának következő lépéseiben a tervezetet rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell jóváhagynia.

További információk:

Az Európai Bizottság CLP rendelet felülvizsgálatáról szóló weboldala

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája

 


Bejelentés

 

Összefoglaló a 2022. évi nemzeti (OSZIR-KBIR) rendszerben tett veszélyes keverék bejelentésekről

Továbbra is sok hazai cég választja a nemzeti bejelentési rendszert az uniós, azaz az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 45. cikke és VIII. melléklete szerinti bejelentés (PCN) helyett a veszélyes keverékeik bejelentésére. 2022. I. félévében 702 db, míg az év második felében összesen 698 db bejelentés érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK) az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR) keresztül. Bár a bejelentett termékek száma nagyságrendileg megegyezett, a tévesen rögzített bejelentések száma jelentősen nőtt: míg az I. félévben a téves bejelentések aránya 46,6 % volt, addig a II. félévben ez a szám már 58 %-ra nőtt.

kep02.png

Összességében elmondható, hogy bár 2022. második felében a tévesen bejelentő partnerek száma csökkent, ugyanakkor ezen cégek jóval nagyobb számban tettek téves bejelentéseket, mint az I. félévben tévesen bejelentők. Téves bejelentésnek minősülnek a veszélyes anyag bejelentések, a nem kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentései, illetve azon bejelentések, melyek célja a tevékenység bejelentés megtétele volt. A leggyakoribb eset 2022. második felében a tevékenység bejelentés veszélyes keverékként történő bejelentése volt. 

Az OSZIR-KBIR szakrendszerben tévesen megtett bejelentések számának csökkentése érdekében kérjük az alábbiakban foglaltak figyelembevételét és alkalmazását.

1. A tevékenység bejelentést nem az OSZIR-KBIR szakrendszer veszélyes anyag/keverék menüpontjában, hanem a Tevékenység bejelentés almenüpontban kell megtenni. A tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában az NNK nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel; a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a tevékenység végzésének címe szerinti illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi osztálya. Kérjük, hogy a tevékenység bejelentéssel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén szíveskedjenek közvetlenül az illetékes népegészségügyi osztályhoz fordulni. Az illetékes népegészségügyi osztályok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu weboldalon megtalálhatók.

2. A veszélyes anyagokat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 2021. június 29-ei módosítását követően már nem kell bejelenteni; bejelentésük esetén törlésre kerülnek.

3. A CLP rendelet VIII. melléklet A. részének 2.4. szakasza három felhasználási típust határoz meg:

  1. Fogyasztói felhasználásra szánt keverék
  2. Foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverék
  3. Ipari felhasználásra szánt keverék

A fogyasztói, és a foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékekre 2021. január 1-ig vonatkozott bejelentési kötelezettség az OSZIR-KBIR szakrendszerben, ezt követően ezen felhasználási körökbe tartozó bejelentéseket már a PCN portálon keresztül kell megtenni. Fontos még kiemelni, hogy amennyiben egy terméket a fentiek közül egynél több felhasználásra szánnak – akár közvetlenül, akár egy, a szállítói láncban lejjebb átalakított termékben – akkor a legkorábbi alkalmazási határidőt kell figyelembe venni. A méregközponti bejelentésre az Európai Unió területén forgalomba hozó importőr és továbbfelhasználó a kötelezett.

A kizárólag ipari felhasználásra készült veszélyes keverékeket 2024. január 1-ig van lehetőség az OSZIR-KBIR szakrendszerben bejelenteni, de ezen keverékek a bejelentő döntése alapján már a PCN portálon is rögzíthetők (csak az egyik felületen kerüljön bejelentésre a párhuzamosság elkerülése érdekében). A Kbtv. 8/A. § (3) bekezdése alapján: (…) A toxikológiai központi bejelentéssel a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-bejelentési kötelezettségét is teljesítettnek kell tekinteni.

A veszélyes keverékek változásának bejelentését (a fentiekhez hasonlóan) az NNK a felhasználási típustól függően fogadja, így ez esetben is már csak a kizárólag ipari felhasználású veszélyes keverékek változás bejelentéseit van lehetőség bejelenteni az OSZIR-KBIR szakrendszerben.

Amennyiben bejelentést kívánnak tenni, de nem biztosak abban, hogy azt melyik felületen, kinek és hogyan kell megtenniük, a bejelentés előtt vegyék fel a kapcsolatot az NNK-val a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül (tevékenység bejelentés esetén az illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi osztályával a fenti weboldalon megadott elérhetőségeken).

 


Biocidok

 

A Biocid termékekkel foglalkozó bizottság és a hatóanyag-terméktípus kombináció jóváhagyásának menete

Az ECHA biocid termékekkel foglalkozó bizottsága (BPC) megtartotta soron következő, 46. ülését. A bizottság feladatait és a hatóanyag-terméktípus kombinációk jóváhagyásának menetét a 2022/2. számú hírlevélben foglaltuk össze.

A 46. BPC ülésen tárgyalt napirendi pontok:

Hatóanyag-terméktípus kombinációk

Hatóanyag neve

CAS szám  

Terméktípus

Vélemény

Levegőből kivont nitrogén (in situ)

n.a.

I. melléklet

2. kategória

jóváhagyásra javasolt

ADBAC/BKC

68424-85-1

2

dosszié részleges újraértékelése

Oxigénből generált ózon

n.a.

2, 4, 5, 11

kombinált végpontok a Német és Holland dosszié alapján

A publikussá vált vélemények elérhetősége:

https://echa.europa.eu/hu/bpc-opinions-on-inclusion-in-annex-i

Uniós szintű termékengedélyezés

Egy termékcsalád és egy termék engedélyezési dokumentációjának véleményezése.

A publikussá vált vélemények elérhetősége:

https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation/bpc

Egyéb kérdések

A BPR 38. cikke alapján az Európai Bizottság felkérésére a BPC olyan tudományos vagy műszaki kérdésekben foglal állást, amelyek a termék engedélyezés kapcsán a tagállamok közötti egyeztetések során nem vezettek megoldásra. A 46. BPC ülésén egy klórkrezol hatóanyagú fertőtlenítőszer került megtárgyalásra.


Kapcsolat

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Telefon: 06-1-476-1195
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/kbkhf-kezdolapja