nnk emblema logo

nnk cim telefon

Munkatársak

  • Dr. Thuróczy György János PhD osztályvezető
  • Dr. Kubinyi Andrásné (részmunkaidős)
  • Nagy Mária Noémi
  • Necz Péter Pál
  • Pintér Bertalan
  • Dr. Szabó Erika PhD
  • Szilágyi Zsófia
  • Dr. Vecsei Zsuzsanna PhD

Az osztály gyakorlati szakmai tevékenységein belül méréseken, illetve számításokon alapuló sugárvédelmi szakvéleményeket készít, ad ki a munkahelyükön nem-ionizáló sugárzásnak kitett dolgozók, illetve a lakosság környezeti, illetve személyi elektromágneses expozíciójáról. Ellátja a különböző tárcaszintű és regionális hatóságok által hozzáküldött anyagok (jogszabályok, tervek) véleményezését. Szakmai támogatást nyújt a nem-ionizáló sugárzás csökkentését szolgáló megoldásokhoz lakóhelyiségek és munkahelyek részére a beavatkozást igénylő szintek elérése esetén. Szakterületének képviseletében részt vesz oktatási és továbbképzési feladatokban.

Tudományos kutatási tevékenysége során, sugárbiológiai kutatásokat végez a nem-ionizáló sugárzás ártalmas hatásainak kimutatása és az azok elleni védekezés megalapozása céljából. A lakossági és munkahelyi expozíció meghatározásához módszertani fejlesztéseket végez, monitoring programokban vesz részt. Kutatásokat végez a nem-ionizáló sugárzás orvostudományi, terápiás és közegészségügyi hasznosításának területén. Közreműködik a WHO „International Electromagnetic Field Project” (https://www.who.int/peh-emf/en/) munkájában, valamint Európai Uniós és más nemzetközi kutatási programokban vesz részt.

Jelenleg futó nemzetközi kutatási projektek, programok

ANSES (Agance Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environment et du travail)

SKIN-RF: Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmodellen

ANSES: SKIN-RF: EST-2015/2 RF/14

A projekt célja annak tisztázása, hogy az RF expozíció önmagában vagy UV sugárzással kombinálva képes-e megváltoztatni a bőrszövet integritását, genotoxikus hatásokat kiváltani, befolyásolja-e a gyulladásos és öregedési folyamatokat. Tanulmányozza az UV expozíciót megelőzően alkalmazott RF besugárzás esetleges adaptív választ kiváltó hatását is, mesterségesen felépített háromdimenziós (3D) humán in vitro bőrmodelleken. A hazai munkát koordináló, dozimetriára akkreditált Az NNK-NISO fő feladata az RF és UV expozíció beállítása, valamint egyes genotoxikológiai vizsgálatok (Comet-assay, mikronukleusz teszt, γ-H2AX assay) kivitelezése, illetve a gyulladási és bőröregedési (photoaging) faktorok (citokinek, MMP-1) mérése.

ANSES (Agance Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environmentet du travail)

FiGé: A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásainak vizsgálata in vitro

ANSES FiGéEST-2017/2 RF/08

A pályázat célja megvizsgálni egyrészről, milyen genotoxikus változások, molekuláris folyamatok tapasztalhatóak fibroblaszt sejteken a középfrekvenciás elektromágneses sugárzások hatására. Második célunk az adaptív válasz vizsgálata, melynek keretein belül keressük a leghatékonyabb adaptív középfrekvenciás expozíciót (dózist), amellyel egy meghatározott időintervallum után a teszt dózis (röntgensugárzás) adaptív választ produkál.

COST (European Cooperation in Science and Technology)

COST (European Cooperation in Science and Technology)

MyWave: European network for advancing electromagnetic hyperthermic medical technologies (Európai hálózat a progresszív elektromágneses orvosi hipertermia technológiáért)

MyWaveCOST CA17115, https://www.cost.eu/actions/CA17115

A program célja egy európai kutatóhálózat létrehozása működtetése, amely az elektromágneses terek un. hipertermiás orvosi alkalmazásának kutatását, technológiai fejlesztését segíti elő. A projekt a következő területeket érinti: elektromágneses orvosi alkalmazások, biofizikai kutatások, onkológiai kutatások, dielektromos spektroszkópia, hipertermiás orvosi alkalmazások és berendezések. A program három munkacsoportban dolgozik: WG1: Advancing knowledge of dielectric and thermal properties; WG2: Better thermal-based EM therapeutics; WG3: Commercialisation pathways for medical devices. Az osztályon a nanomágneses hipertermiával kapcsolatos kutatások folynak.

Horizon Europe GOLIAT (5G exposure, causaL effects, and rIsk perception through citizen engagement)

A kutatási projekt az ötödik generációs (5G) mobiltelefonok egészségügyi kérdéseivel foglalkozik. Az osztály az 5G mobiltelefonok idegrendszerre gyakorolt akut hatásinak vizsgálatában vesz részt.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat