Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Szakhatósági állásfoglalás, a 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet alkalmazásában, A radioaktív anyagot tartalmazó fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának sugáregészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata
  Fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának engedélyezése, amelynek rendeltetésszerű használatára az ionizáló sugárzás elleni  védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet hatálya kiterjed
Hatáskörrel rendelkező szerv Országos Atomenergia Hivatal (OAH);
szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Országos Atomenergia Hivatal;
szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Az atomenergiáról szóló, 1996. évi CXVI. törvény 11/B. §-a szerint, a 2. melléklet, 4.7. pont;
2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 57. § (1) és (14)
Engedélykérelem, mely tartalmazza a kérelmezőnek általánosan előírtakon (2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 57. § (1)) felül:
a) a termék megnevezését,
b) annak részletes indoklását, hogy a radioaktív tartalom bizonyíthatóan milyen előnyökkel jár a termék felhasználása során; mi teszi indokolttá a radioaktív anyagot tartalmazó fogyasztási cikk előállítását, forgalmazását, használatát,
c) az egyes radionuklidok aktivitását, valamint az aktivitás-koncentrációját,
d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok fizikai, kémiai és műszaki rögzítésének módját, a radioaktív anyag kikerülésének lehetőségét a termékből,
e) a termék használata szempontjából releváns távolságban - a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban - mérhető dózisteljesítményt,
f) a fogyasztási cikk rendeltetésszerű, rendszeres felhasználóit várhatóan érő dózisok nagyságát, a több termék vásárlását és egyidejű felhasználásának esetét is figyelembe véve,
g) a termék címkézésén lévő jelölések leírását,
h) a fogyasztási cikk magyar nyelvű tájékoztatóját, azaz a fogyasztói dokumentáció egy példányát, amelyben feltüntetésre kerülnek az alábbi információk:
ha) a termék rendeltetése,
hb) a termék műszaki jellemzőinek leírása, beleértve a fogyasztási cikkben megjelenő radioaktívanyag-tartalom megadása [nuklid(ok), aktivitás, kémiai és fizikai forma],
hc) a termék rendeltetésszerű, biztonságos és helyes használatra vonatkozó információk,
hd) a termék tárolására, szállítására vonatkozó információk,
he) a termék ártalmatlanítására, újrahasznosítására vonatkozó információk,
hf) minden egyéb olyan információ, mely a termék kezelése során a termék használóinak biztonságát érinti.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint.
4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1. melléklet 12. pont: 23.000 Ft.
Alapvető eljárási szabályok Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint; az Atomenergia Hivatal hatósági eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer.
https://atdr.haea.gov.hu/
Ügyfélfogadás ideje Munkaidőben telefonon, előzetes egyeztetés alapján. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Az NNK SSF szakhatósági eljárása során 21 nap.
Az ügyek intézését segítő útmutatók Az OAH honlapján találhatóak: https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_65_1  
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Nem alkalmazható.
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése Nem alkalmazható.
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  
A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről
 
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 
2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít