Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Szakhatósági állásfoglalás, a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alkalmazásában, az emberen végzett orvostudományi kutatások klinikai vizsgálata;
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata
Hatáskörrel rendelkező szerv Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet;
Szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ - Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály, ha ionizáló sugárzás alkalmazásával járó kutatás az engedélykérelem tárgya.
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok  235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól értelmében a 37/C. § szerinti dokumentáció.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Az OGYÉI ügyintézési eljárásrendje szerint.
Alapvető eljárási szabályok Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)  Az OGYÉI ügyintézési eljárásrendje szerint.  
Ügyfélfogadás ideje Munkaidőben telefonon, előzetes egyeztetés alapján. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Az NNK SSF szakhatósági eljárása során 15 nap.
Az ügyek intézését segítő útmutatók Az OGYÉI honlapján találhatóak, annak függvényében, hogy milyen jellegű kutatási engedélyt kérnek meg: https://ogyei.gov.hu/
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az OGYÉI ügyintézési eljárásrendje szerint.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Az OGYÉI ügyintézési eljárásrendje szerint: https://ogyei.gov.hu/
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése Az OGYÉI ügyintézési eljárásrendje szerint: https://ogyei.gov.hu/
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről
 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
 
2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít