Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A főosztály elérhetősége:

Központi telefonszám: 06-1-482-2000

Központi email-cím:

 

A főosztály vezetése

  • Dr. Sáfrány Géza, MD, PhD, MTA Doktora, Med. habil.: főosztályvezető - főorvos
  • Kovács Nemes Éva: titkárságvezető
  • Budavári Andrea: titkárnő

 

A Főosztály a jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében sugáregészségügyi, sugárvédelmi feladatokat lát el. Tevékenysége során a legkorszerűbb tudományos módszertani eljárások segítségével tanulmányozza az ionizáló és nem-ionizáló sugárzás biológiai, egészségügyi hatásait, vizsgálja az egyéni sugárérzékenységben szerepet játszó folyamatokat, mind a sugárvédelem, mind pedig a sugárterápia vonatkozásában.

A Főosztály munkatársai tanulmányozzák a kis dózisok hosszú távú egészségügyi hatásait, mivel a kis dózisú sugárexpozícióval járó diagnosztikus célú orvosi beavatkozások (pl. CT, PET, PET-CT, intervenciós radiológia, stb.) száma az elmúlt évtizedben dinamikusan nőtt és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Kutatási feladataik közé tartozik az intervenciós radiológiai eljárások gyakoriságának, a páciensek sugárterhelésének és a sugárterhelés csökkentési lehetőségeinek a vizsgálata.

Magyarországon gyakorlatilag kizárólagosan foglalkoznak a daganatok sugárbiológiájával, ezzel új sugárterápiás és egyéb tumor-terápiás modalitások egyedi, illetve kombinált alkalmazását segítik elő.

Jogszabályban meghatározott esetekben, akkreditált mérések alapján szakvéleményt bocsátanak ki hatósági döntések megalapozásához. Javaslatokat tesznek a munkahelyi sugárvédelem jogszabályi hátterének a gondozására, és rendelet tervezeteket, szabvány tervezeteket, módszertani leveleket, jogszabályi végrehajtási útmutatókat dolgoznak ki.

Feladataik közé tartozik új orvosi diagnosztikai röntgenberendezések átvételi, minőség-ellenőrző vizsgálata. A Főosztályon dolgozó kollégák részt vesznek az országos radiológiai környezetellenőrzési programokban Az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) ún. felsőszintű radiológiai laboratóriumaként éves mintavételi és mérési programban meghatározott feladatokat végez. Ezen belül különleges mintaelőkészítést, illetve nagy érzékenységű, speciális módszereket igénylő radiológiai méréseket végez. Az országos tisztifőorvos részére elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a területi ERMAH laboratóriumok éves mintavételi és mérési programját. A mérések alapján meghatározzák és közzéteszik a lakosság éves sugárterhelésének mértékét.  

Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretein belül követik a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási viszonyokat, és gyűjtik a környezetben mérhető radioaktív anyagkoncentrációk országos ellenőrzési eredményeit. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megbízásából működtetik az OKSER központi adatbázisát, az országos szinten gyűjtött ellenőrzési adatokat előkészítik az Európai Unió Bizottságának tájékoztatása céljából.

Tevékenységük magába foglalja radioaktív anyagkoncentrációk mérését környezeti mintákban; környezeti sugárzási terek meghatározását; az emberi szervezet radioaktív szennyezettségének és belső sugárterhelésének meghatározását; radon méréseket talajban, ivóvízben és az épített környezetben; valamint vízben, levegőben és talajban lévő alfa-, béta és gamma-sugárzó izotópok aktivitásának meghatározását.

A Főosztály által működtetett Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat az OAH megbízása alapján látja el az ország összes olyan ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyén foglalkoztatott "A" besorolású munkavállaló hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését, mely munkahelyekre ezt a hatályos jogszabályok előírják. Feladatuk a dozimetriai adatok országos nyilvántartása; az egyes munkavállalók éves, illetve 5 évre visszamenőleges munkahelyi sugárterhelésének összesítése, és a dóziskorlátok túllépése esetén automatikusan munkahelyi, illetve hatósági kivizsgálás kezdeményezése.

A nem-ionizáló sugárzásokkal kapcsolatos tevékenységek során vizsgálják a környezetünkben legjellemzőbben előforduló elektromágneses (EM) sugárzások biológiai és egészségre gyakorolt hatásait. Ennek keretében végzik az EM-t alkalmazó, vagy ilyen forrást működtető létesítmények, munkahelyek tervbírálatát, üzembe helyezésének, ill. üzemeltetésének helyszíni műszeres mérését, szakvéleményezését, végzik az EM-t kibocsátó berendezések és az EMF ártalmas hatásai elleni védőeszközök minősítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat. Az optikai sugárzások teljes spektrumában, az ország egész területén végzik az optikai forrást működtető létesítmények, munkahelyek tervbírálatát, üzembe helyezésének, ill. üzemeltetésének helyszíni mérését, szakvéleményezését. Végzik az optikai sugárzásokat kibocsátó berendezések és az optikai sugárzások ártalmas hatásai elleni védőeszközök minősítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat. Számos felmérést végeztek a hazai lakosságot érő környezeti elektromágneses tér expozíciójára vonatkozóan is. Felmérték a napágyak használatának hazai elterjedtségét és az abbólszármazó lakossági ultraibolya sugárzás expozíciót. Nemzetközi és hazai kutatási programok keretében, korszerű módszerekkel tanulmányozzák a nem-ionizáló sugárzások - beleértve a legújabb mobiltelefon technológiák rádiófrekvenciás sugárzásának – biológiai, illetve egészségre gyakorolt hatásait.

Az Főosztály működteti az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot (OSKSZ),amely a nap 24 órájában riasztható sugárforrásokkal kapcsolatos rendkívüli helyzetekben.Az OSKSZ feladata az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel, vagy radioaktív anyaggal kapcsolatos rendkívüli események kezeléséhez szükséges sugáregészségügyi feladatok meghatározása és a végrehajtás szakmai irányítása; helyszíni mérések végrehajtása; szaktanácsadás; intézkedés; a talált vagy lefoglalt radioaktív anyag szállítása, és annak ideiglenes tárolása.

A Főosztály által fenntartott akkreditált Sugáregészségügyi Vizsgáló Laboratórium gyakorlatilag bármilyen mérés elvégzésére képes az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások szakterületén.

A főosztály munkatársai részt vesznek az országos nukleárisbaleset elhárítási tervek kidolgozásában. Munkatársaink feladata a sugársérülések diagnózisának és a sugársérültek kezelésének segítése.

A főosztály munkatársai tevékeny szerepet vállalnak a sugárvédelem oktatásában, részt vesznek a sugárterápiás szakorvos képzésben, valamit több egyetem doktori iskolájának munkájában is.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít