Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály

Az osztály két - a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált - vizsgálólaboratóriumból áll:

  • Kémiai Laboratórium (A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.)  
  • Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratórium (A NAH által NAH-1-1112/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.)

Kémiai Laboratórium


A Laboratórium - akkreditált vizsgálólaboratóriumként - a munkakörnyezeti (környezeti) monitorozás, a munkahelyi kémiai biztonság és egyéb rokonterületeken előforduló veszélyes anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását - az európai és nemzetközi követelményeknek megfelelően, az alkalmazott mintavételi és mérési módszerek folyamatos fejlesztésével - végzi. A Laboratórium feladata új biomarkerek, biológiai expozíciós mutatók kutatása, a biológiai monitorozás bővítése, módszerbeállítások, valamint a részvétel nemzetközi jártassági vizsgálatokban.

Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratórium
A Laboratórium végzi a dolgozók zaj és rezgés expozíciójának meghatározását, a munkahelyek, munkafolyamatok zaj és rezgésterhelésének mérését, a környezeti zaj vizsgálatát, a környezeti és munkahelyi infra/ultrahang mérését, munkahelyek megvilágításának vizsgálatát (nem akkreditált terület), egyéni hallásvédő eszközökkel kapcsolatos szakértői feladatokat lát el. Közreműködik szakterülete vonatkozásában a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve szakmai-módszertani kiadványok elkészítésében, véleményezi a szakterülettel kapcsolatos jogszabály és szabványtervezeteket.

osztályvezető: Vezmár Albert

  • +36-1-8968645
  • +36-1-8968703

e-mail: ,

 

Szolgáltatás

MUNKAKÖRNYEZETI ÉS EGYÉB MÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Egészségkárosodás veszélyével járó munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók szűrő és ellenőrző vizsgálata:

- vizeletminták szerves metabolit tartalmának meghatározása

o-krezol                                       HPLC-FLD módszerrel

mandulasav                                HPLC-UV módszerrel

metilhippursavak                        HPLC-UV módszerrel

2,5-hexándion                             SPME-GC-MS módszerrel

fluorid                                         elektrokémiai módszerrel

N-metilformamid                       SPME-GC-MS módszerrel

fenol                                           HPLC-FLD módszerrel

triklórecetsav                              SP módszerrel

anilin                                           HPLC-UV módszerrel

p-nitrofenol                                HPLC-UV módszerrel

- vérminták toxikus elem (Pb, Hg, Cd, Cr, Mn, Ni) tartalmának meghatározása ICP-MS módszerrel

- vizeletminták higanytartalmának meghatározása CVAAS módszerrel

- vizeletminták toxikus elem (Co, Cd, V, Be, Tl, Mn, Pt, As, Cu, Se, Pb, Sb, Cr, Ni, Al) tartalmának meghatározása ICP-MS módszerrel

- vizeletminták kreatinintartalmának meghatározása FIA módszerrel

- Munkahelyi levegőszennyezettségi vizsgálatok (5/2020 (II.6.) ITM rendelet):

- munkahelyi levegő mintavételezése

- munkahelyi levegőminták kémiai vizsgálata

szerves vegyületek:

illékony szerves vegyületek GC-FID módszerrel

fémek, elemek CVAAS, ICP-MS módszerrel

szervetlen vegyületek:

króm(VI), nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid, hidrogén-cianid, ammónia SP módszerrel

- Azbeszttípusok minőségi azonosítása polarizációs fénymikroszkópiával.

- Azbesztmentesítés levegőtisztaság-védelmi mérései: mintavétel és/vagy szállórost szám szerinti koncentrációjának meghatározása fáziskontraszt-mikroszkóppal.

- Szállórost mintavétele szám szerinti rostkoncentráció meghatározásához.

- Szállórost szám szerinti koncentrációjának meghatározása fáziskontraszt-mikroszkóppal.

- Respirábilis és inhalábilis porok mintavétele és mennyiségi meghatározása tömegméréssel.

- Munkahelyi levegő klímajellemzőinek meghatározása.

- Mintavétel munkahelyi légszennyezettség meghatározása és rostvizsgálatok céljából.

A felsorolt vizsgálatokról bővebb felvilágosítást ad a Kémiai Laboratórium:

tel: +36-1-8968645; e-mail:

Munkavállalók, munkahelyek, munkahelyként használt helyiségek zajterhelésének vizsgálata, zajexpozició meghatározása a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint.

Munkavállalók egésztest- ill. kéz-kar rezgés terhelésének vizsgálata, a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet szerint.

Környezeti zajterhelés vizsgálata különböző rendeltetésű területeken, épületek homlokzata előtt, épületek helyiségeiben.

Környezeti zajforrások, üzemi létesítmények, gépek, berendezések, technológiák, tevékenységek környezeti zajkibocsátásának vizsgálata.

Léghangszigetelés helyszíni vizsgálata épületek helyiségei között, zajvédő kabinok, akusztikai mérőhelyiségek alapzajának és helyszíni léghangszigetelésének meghatározása.

Egyéni hallásvédő eszközök (vatta, füldugó, fültok stb.) hangcsillapításának vizsgálata (nem akkreditált terület).

Munkahelyi megvilágítás vizsgálata (nem akkreditált terület).

A fenti vizsgálatokról bővebb felvilágosítást ad a Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratórium:

tel: +36-1-8968715; e-mail:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít