Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Adatfelelős szervezeti egység

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2018. I. negyedéves mérlegjelentés

2018. II. negyedéves mérlegjelentés

2018. III. negyedéves mérlegjelentés

2018. IV. negyedéves mérlegjelentés

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés

2019. I. negyedéves mérlegjelentés

2019. II. negyedéves mérlegjelentés

2019. III. negyedéves mérlegjelentés

2019. IV. negyedéves mérlegjelentés

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi elemi költségvetéss

2020. I. negyedéves mérlegjelentés

2020. II. negyedéves mérlegjelentés

2020. III. negyedéves mérlegjelentés

2020. IV. negyedéves mérlegjelentés – éves elszámolás

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2021. I. negyedéves mérlegjelentés

2021. II. negyedéves mérlegjelentés

2021. III. negyedéves mérlegjelentés

2021. IV. negyedéves mérlegjelentés

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi elemi költségvetés

2022. I. negyedéves mérlegjelentés

2022. II. negyedéves mérlegjelentés

2022. III. negyedéves mérlegjelentés

2022. IV. negyedéves mérlegjelentés

2022. évi költségvetési beszámoló

2023. évi elemi költségvetés

2023. I. negyedéves mérlegjelentés

2023. II. negyedéves mérlegjelentés

A költségvetések és beszámolók a honlapra folyamatosan feltöltésre kerülnek, az alábbi helyen érhetőek el:

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku/
koltsegvetesi_beszamolo/2017.html

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/
kozerdeku/koltsegvetesi_beszamolo

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I. negyedév - közzétéve: 2021.07.27

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. II. negyedév - közzétéve: 2021.07.27

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. III. negyedév - közzétéve: 2021.12.23

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. IV. negyedév - közzétéve: 2022.04.06.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. I. negyedév - közzétéve: 2022.05.12.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. II. negyedév - közzétéve: 2022.08.19.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. III. negyedév - közzétéve: 2022.10.28.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. IV. negyedév - közzétéve: 2023.03.06.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. I. negyedév - közzétéve: 2023.08.25.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. II. negyedév - közzétéve: 2023.10.03.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. III. negyedév - közzétéve: 2024.04.12.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. IV. negyedév - közzétéve: 2024.04.12.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024. I. negyedév - közzétéve: 2024.04.25.

ÜVEGZSEB

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések nyilvántartása folyamatosan feltöltésre kerül, az alábbi helyen érhető el:

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku/kimutatas_5m_ft

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2018. 05.01-2018.08.31-ig

Kimutatás a nettó 5 millió forintot meghaladó szerződésekről 2018. szeptember 30-ig

Kimutatás a nettó 5 millió forintot meghaladó szerződésekről 2018. október 1-től 2019. december 31-ig

Kimutatás a nettó 5 millió forintot meghaladó szerződésekről 2020. október 31-ig

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2020. december 31-ig

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2020. december 31-ig_módosított

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. január 1-február 28-ig

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. március hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. április hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. május hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. június hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. júlus hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. augusztus hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. augusztus hó_módosított

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. szeptember hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. október hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. november hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2021. december hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. január hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. február hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. március hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. április hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. május hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. június hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. júlus hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. augusztus hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. szeptember hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. október hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. november hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2022. december

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. január-február hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. március- április hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. május-június hó 

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. július-augusztus hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. szeptember-október hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. november-december hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2023. november-december hó

Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről 2024. január-február hó

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Intézetnél nincs releváns adat.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az Intézetnél nincs releváns adat.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EFOP 1.8.0

EFOP 1.8.1

EFOP 1.9.5

EFOP 1.9.6 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

EKR

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít