Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Tartalom

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ,
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf 777., Telefonszám: (1) 476-1100
Elektronikus levélcím: 
Honlapwww.nnk.gov.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SzMSz

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetők elérhetőségei

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nincs központi ügyfélszolgálat. Az egyes szervezeti egységek elérhetőségét ld. a 3. pontban.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézet esetében nem értelmezhető.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Jelenleg nincs ilyen szerv.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Jelenleg nincs ilyen szerv.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs az Intézet által alapított közalapítvány.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Intézet által alapított költségvetési szerv.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve:
Foglalkozás-egészségügy – Tudományos és Továbbképző Folyóirat
Kiadó neve és címe:
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.
Főszerkesztő neve:
Prof. Dr. Cseh Károly

Lap neve:
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
Kiadó neve és címe:
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.
Főszerkesztő neve:
Dr. Sáfrány Géza

Lap neve:
Egészségfejlesztés
Kiadó neve és címe:
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.

Lap neve:
Mikrobiológiai Körlevél
Kiadó neve és címe:
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.
Főszerkesztő neve:
dr. Müller Cecília NNK

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Ügyfélszolgálat e-mail:
Ügyfélszolgálat telefon: 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít