nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Tartalom

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ,
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf 777., Telefonszám: (1) 476-1100
Elektronikus levélcím: 
Honlapwww.nnk.gov.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SzMSz

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetők elérhetőségei

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nincs központi ügyfélszolgálat. Az egyes szervezeti egységek elérhetőségét ld. a 3. pontban.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézet esetében nem értelmezhető.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Jelenleg nincs ilyen szerv.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Jelenleg nincs ilyen szerv.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs az Intézet által alapított közalapítvány.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Intézet által alapított költségvetési szerv.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve:

Foglalkozás-egészségügy – Tudományos és Továbbképző Folyóirat

Kiadó neve és címe:

Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.

Főszerkesztő neve:

Prof. Dr. Cseh Károly

Lap neve:

Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine

Kiadó neve és címe:

Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.

Főszerkesztő neve:

Prof. Dr. Ungváry György

Lap neve: Mikrobiológiai Körlevél,

Szerkesztőség: Áy Éva, Dr. Csire Márta, Erdősi Tímea, Dr. Tirczka Tamás, Dr. Tóth Ákos; Felelős kiadó: Dr. Surján Orsolya, OKI;

Felelős szerkesztő: Dr. Farkasné Pászti Judit

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858
Chat Chat indítása
E-mail: 
Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat