nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2026. 12. 31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2026. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Európai uniós finanszírozású projekt pénzügyi vezetői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • közreműködés a projekt költségvetésének összeállításában
 • a projekt megvalósításának pénzügyi nyomon követése
 • pénzügyi megvalósítás összehangolása a hatályos jogszabályokkal, a KSZ elvárásaival • előlegigénylés, kifizetési kérelmek,
 • mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolók, helyszíni ellenőrzések előkészítése
 • kötelezettségvállalások, teljesítési igazolások, számlák, kifizetések és a forráslehívás naprakész nyilvántartása
 • likviditási terv készítése, a mérföldkövekkel összhangban a projekt költségvetésének naprakészen tartása
 • egyeztetés az intézmény pénzügyi szakterületével
 • ajánlattételi felhívás, döntési javaslatok, teljesítésigazolások, kötelezettségvállalások, pénzügyi szempontú ellenőrzése, ellenjegyzése
 • kifizetési igénylések összeállítása
 • a költségvetés rendszeres és eseti felülvizsgálata, a pénzügyi tervek aktualizálása, szükség szerinti módosítása
 • a projekt terveire vonatkozó módosítási javaslatok véleményezése pénzügyi szempontból
 • változásbejelentések, a tervmódosítási javaslatokból fakadó támogatási szerződés módosítások pénzügyi dokumentációjának elkészítése
 • a jelentésszolgálat és ad hoc jelentések, adatszolgáltatások pénzügyi vonatkozású elemeinek összeállítása
 • fedezetigazolások kiállítása, a közbeszerzések becsült értékének vizsgálata és a forrásallokáció nyomon követése
 • a (köz)beszerzéseken nyert Vállalkozó(k) számláinak és a teljesítés ellenőrzése
 • Projekt főkönyvi egyeztetése, átvezetések elkészítése
 • részvétel a helyszíni ellenőrzésen, illetve a záró helyszíni ellenőrzése
Melléklet(ek):
Download this file (projekt pénzügyi vezető.pdf)projekt pénzügyi vezető.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat