nnk emblema logo

nnk cim telefon

Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

Vizsgálja a talaj, a felszín alatti vizek szennyezettségét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó folyékony és szilárd települési hulladékokat, az ipari és a mezőgazdasági hulladékokat, a termésnövelő anyagokat, továbbá a veszélyes hulladékokat kémiai, mikrobiológiai szempontból.

Értékeli a talajszennyezettség humán kockázati tényezőit és környezet-egészségügyi hatását.

Talajhigiénés kutatással, jogszabályok megalapozásával, szabványok kidolgozásával, szakvéleményezéssel és oktatással foglalkozik.

Elvégzi a termésnövelő anyagok forgalomba hozatalához szükséges kémiai, mikrobiológiai vizsgálatokat.

Hulladékminősítést megalapozó, teljes körű kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végez.

Közreműködik a hulladékminősítési vizsgálati rendszer felülvizsgálatában és korszerűsítésében.

Megalapozó vizsgálatokat végez a talajok és a hulladékok toxikus elemeire és szerves szennyezőanyagaira vonatkozó határértékek továbbfejlesztésére, valamint a fertőzőképességi mikrobiológiai határérték meghatározására és felülvizsgálatára.

Részt vesz a biocid engedélyezési dokumentumoknak a talaj élettelen és élő kompartmentjeivel kapcsolatos szakvéleményezésében.

A talajhigiénével és a hulladékgazdálkodással összefüggő szakterületeken szakvéleményezést, szaktanácsadást folytat;

Részt vesz a nemzetközi szabványosítási testületek talaj minőségi és hulladék minősítési munkáiban. Közreműködik az ISO TC/190 Talaj minőség elnevezésű Műszaki Bizottság és az Európai Unió CEN TC/292 Hulladék minősítés című Műszaki Bizottsága munkájában.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat