nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény értelmében a Magyarország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet, kivéve az ételmérgezést és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni az ETTSZ-hez. A bejelentést a végső egészségügyi ellátást végző orvosnak vagy intézménynek kell megtennie.

 A mérgezési esetet ellátó orvos, illetve egészségügyi intézmény ennek a kötelezettségének a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet 12. számú mellékletét képező Mérgezési eset bejelentőlap adattartalmának megfelelő bejelentéssel tehet eleget.

A mérgezést az esetet lezáró orvos, illetőleg egészségügyi intézmény a mérgezett intézetből történő elbocsátását vagy esetleges elhalálozását követő egy héten belül köteles jelenteni, az Országos Szakmai Információs Rendszer Kémiai biztonsági szakrendszerében. A rendszerbe történő belépéssel és a mérgezési esetbejelentés megtételével kapcsolatos segédlet a Letölthető dokumentumok menüpontban érhető el.

A mérgezési esetekről küldött bejelentés, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központban történő adatfeldolgozás figyelembe veszi a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseket, ennek megfelelően sem a megküldött bejelentések alapján, sem az adatfeldolgozást követően nem lehet a mérgezést szenvedett és ellátott személyre vonatkozó következtetéseket levonni.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat