Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Fontos mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió vegyi anyag stratégiája: a világon először dolgoztak ki egységes kritériumrendszert az endokrin rendszert károsító, és a mobilis anyagok azonosítására.

Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiájának egyik fontos célkitűzése az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet felülvizsgálata. Ennek keretein belül került sor új veszélyességi osztályok bevezetésére, amelyek által lehetségessé válik az endokrin rendszert károsító, a perzisztens, a bioakkumulatív és a mobilis anyagok azonosítása. Ezek közül kiemelendő az endokrin rendszert károsító és a mobilis anyagok uniós szinten egységes és átfogó azonosításának feltételrendszere, amely korábban vagy csak korlátozott hatállyal, vagy egyáltalán nem került jogszabályi rögzítésre, miközben egyre súlyosabb problémákat okoznak, szerte a világon. 

Az új veszélyességi osztályokat a Bizottság (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló rendelete tartalmazza, amely március 31-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában került kihirdetésre. Bevezetésük lehetővé teszi az érintett anyagok és keverékek kockázatainak kezelését célzó hatékony, uniós szintű lépéseket, a CLP rendelet mellett olyan más, vonatkozó jogszabályok szerint is, mint a REACH rendelet.

A fenti osztályokba való besorolás kritériumainak megfelelő anyagok tekintetében az osztályozást és címkézést legkésőbb 2025. május 1-től, keverékek esetében 2026. május 1-től kell alkalmazni. Az ezen alkalmazási dátumok előtt már forgalomba hozott anyagok és keverékek esetén ugyanakkor, az új kritériumok szerinti besorolásra, címkézésre átmeneti mentesség vonatkozik; anyagokra 2026. november 1-ig, keverékekre 2028. május 1-ig.

A jogszabály egyes nyelvi verziói még nem tekinthetők véglegesnek, a módosított magyar nyelvű verzió közzététele később várható.

További információk:

A Bizottság (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló rendelete a CLP rendeletnek az anyagok és keverékek veszélyességi osztályai, valamint az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó kritériumok tekintetében történő módosításáról

Az Európai Bizottság CLP rendelet felülvizsgálatáról szóló weboldala

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít