nnk emblema logo

nnk cim telefon

Idén január 4-étől alkalmazandó az a 2020. december 14-én kihirdetett Uniós rendelet, amely több mint négyezer veszélyes anyag felhasználását korlátozza az EU-ban a tetováláshoz és tartós sminkekhez használt keverékekben.

A tetoválás széles körben elterjedt az egész világon, ugyanakkor a felhasznált festékekre eddig nem létezett egységes szabályozás, és így nem lehetett kizárni az  e termékek potenciálisan súlyos egészségkárosító hatását sem.

Az Európai Bizottság az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA) kérte fel, hogy vizsgálja meg a tetoválófestékekben és a sminktetováló festékekben található anyagok egészségügyi kockázatait. Az eljárás során, a folyamat átláthatósága, és az érdekelt felek véleményének megismerése és kellő figyelembe vétele céljából az ECHA 2017 és 2019 között több nyilvános konzultációt is tartott.

Az ECHA-tól beérkezett szakmai vélemény alapján az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy számos, a tetoválófestékekben előforduló anyag súlyosan károsíthatja az emberi egészséget. Ezek olyan anyagok, amelyeknek rákkeltő, mutációt okozó és termékenységet, illetve a magzatot károsító, allergiát okozó, bőr- és szemirritáló, bőrmaró vagy szemkárosító hatása van.

Ahogyan arról korábban az NNK is hírt adott, a rendeletet 2020 decemberében fogadta el az Európai Bizottság, és egy év átmeneti időszakot biztosított a szakma képviselőinek a megfelelő intézkedések megtételére. A korlátozásnak megfelelően 2022. január 4. után (illetve két anyag, a Pigment Blue 15:3 és a Pigment Green 7 esetén 2023. január 4. után) nem lehet forgalomba hozni és felhasználni azokat a tetoválófestékeket, amelyek a rendeletben meghatározott koncentráció felett tartalmazzák az azonosított egészségkárosító anyagokat. Mivel a veszélyesként azonosított anyagok listája folyamatosan bővül, amennyiben valamely felhasznált anyagról a későbbiekben kiderül, hogy szintén súlyos egészségkárosító hatása lehet, automatikusan belekerül a korlátozás hatálya alá tartozó anyagok közé. Ugyanakkor mentességet kaptak azok a tetoválás céljából forgalomba hozott keverékek, amelyeket kizárólag gyógyászati célra használnak fel.

A felhasználási korlátozáson túlmenően a tetoválószerek szállítóinak új, a figyelemfelhívást és tájékoztatást szolgáló címkézési előírásokat is be kell tartaniuk: fel kell tüntetniük a felhasználási módot, és a címkének tartalmaznia kell az összetevők listáját és a vonatkozó biztonsági nyilatkozatokat is.

A rendeletet az Unión belül mindenhol közvetlenül kell alkalmazni, az előírások betartását ugyanakkor az EU tagállamainak nemzeti ellenőrző hatóságai végzik; Magyarországon ezt a tevékenységet a területileg illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalok népegészségügyi osztályának munkatársai látják el.

A korlátozást tartalmazó uniós rendelet részletes szövege az alábbi linken érhető el: RENDELET

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat