nnk emblema logo

nnk cim telefon

Egészségügyi szolgáltató által önállóan, saját nevében és felelősségére, működési engedély alapján végzett tevékenység.

A tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül, egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által önállóan, saját nevében és felelősségre, felelősségbiztosítási szerződés birtokában nyújtott szolgáltatás. Ezen tevékenység végezhető közszolgáltatás (közfinanszírozott) keretében, illetve közszolgáltatás keretén kívül, azaz magánszolgáltatásként.

Működési engedély iránti kérelemhez kapcsolódó adatlapok, útmutatók innen érhetőek el.

 

Közreműködés

Közreműködő: közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt biztosítja;

Közreműködés engedélyezésének kérelméhez kapcsolódó adatlapok, útmutatók innen érhetőek el.

 

Személyes közreműködés

Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;

.Az egészségügyi szolgálati jogviszony az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál – állami egészségügyi szolgáltatóknáltörténő személyes közreműködéshez az országos kórház-főigazgató engedélye szükséges, amelyet helyi munkahelyi vezetőnél szükséges kezdeményezni.

Személyes közreműködéshez adatlapok, útmutatók innen érhetőek el.

 

Szabadfoglalkozás

Az egészségügyi dolgozó jogosult megbízási szerződés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység ellátására.

A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján a tevékenységet az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi. E megbízási szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

A szabadfoglalkozású jogviszony keretében amennyiben azt az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem követeli meg, a tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül végezheti.

A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által folytatható egészségügyi tevékenységet, és azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységre jogosult.

A szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem működhet, kizárólag személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként bejelentett egészségügyi tevékenységet végezheti, alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, tanulót nem foglalkoztathat, közreműködőt nem vehet igénybe, nem tarthat fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem köteles cégtáblával megjelölni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót nem foglalkoztathat.

Szabadfoglalkozású tevékenységhez adatlapok, útmutatók innen érhetőek el.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat