Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel)

Szakmakód megnevezése: 1805

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Pszichoterápiának nevezzük a pszichés zavarok speciális lélektani kezelési módokkal történő gyógyítását, képzett szakemberek által. A speciális kezelés alatt meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett – az interperszonális kapcsolaton alapuló – gyógyítást értjük.

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely pszichés zavarok gyógyítására alkalmazható, elméletileg és módszertanilag megalapozott, általában verbális, ritkábban nonverbális módszerrel, szabályozott keretek között végzett, interperszonális kapcsolaton alapuló speciális terápia, amely lehet egyéni terápia, csoportterápia, pár és család terápia.

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti rendelő általános minimumfeltételei, (azzal a feltétellel, hogy a rendelő méretének igazodni kell a terápiás tevékenységhez, minimálisan két ember kényelmes tartózkodásához kell biztosítani a teret, de családterápia, csoportterápia esetén a tevékenységhez megfelelő méretű helység szükséges (egyéni terápiánál min 6 nm, családterápiánál 6-10 fő részére min. 12 nm, csoportterápia esetében 5-15 fő részére min. 12 nm). Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek, és a berendezés feleljen meg a lélektani munka követelményeinek, ezek: kényelem, zavartalanság, biztonság, otthonosság.

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:- orvosi/szakorvosi

- Orvosi diploma, bármely alapszakvizsga és pszichoterápia ráépített szakképesítés

-  szakdolgozói:

-  asszisztens/szakasszisztens/ápoló/pszichiátriai szakápoló/mentálhigiénikus/mentálhigiénikus asszisztens (nem kötelező jelleggel)

-  egyéb:

- Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges, ami lehet egyéni és csoportos szupervízió

egyéb segítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

Gép-műszerpark:

-  számítógép, nyomtató,

-  telefon, internet elérhetőség,

Diagnosztika:

-  Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)

-  Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)

Dokumentáció:

-   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés, úgy, hogy a család és csoportterápiák esetén betegre szóló és csoport decursus is szükséges. Az adatok tárolásánál, kezelésénél az adatvédelmi előírásokat kell betartani

Egyéb szakmai, környezeti feltételek:

-

Egyéb követelmények:

-  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek,

-  előírásoknak megfelelő kommunális-, és ha keletkezik veszélyes hulladékkezelés és tárolás

 

 

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít