Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A 2019. évi 133. számú Magyar Közlönyben 2019. július 30. napján megjelent az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet), amely a kihirdetését követő 15. napon, 2019. augusztus 14-én lép hatályba.

Az EMMI rendelet a szakfelügyeleti rendszer megújításával és a szakfelügyelői díjak emelésével részletesen szabályozza az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletének rendszerét, ezen belül a szakfelügyelők feladatait.

AZ EMMI rendelet 4.§-a, 6§-a, és 8. §-a rendelkezik a szakfelügyeleti névjegyzék megújításával és a szakfelügyelők szakfelügyelői névjegyzékbe vételével kapcsolatos technikai feladatokról.

Az EMMI rendelet 4. §-a értelmében:

(1) Szakfelügyeleti tevékenységet az a személy végezhet, akit az országos tisztifőorvos névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével és illetékességi területe feltüntetésével. Az egyes szakterületekhez tartozó illetékességi területeket az országos tisztifőorvos a honlapján teszi közzé.

(2) A szakfelügyelőt a működési területére – országos, területi – és a szakterületére utaló szakfelügyelői, illetve orvosok esetében szakfelügyelői főorvosi cím illeti meg.

(3) Az országos szakfelügyelő állandó megbízással, a területi szakfelügyelő – névjegyzékből történő felkérés útján – eseti megbízással vagy megbízási keretszerződéssel bízható meg.

(4) Eseti megbízással az a névjegyzékbe vett területi szakfelügyelő bízható meg, aki az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel, feladatait előre egyeztetett módon végzi. Eseti megbízást az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal és a járási hivatal adhat.

(5) Az állandó megbízással feladatot ellátó országos szakfelügyelő pályáztatás útján kerül névjegyzékbe, feladatait előre egyeztetett és jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi, feladatairól évente a megbízó részére beszámolót készít.

Folyamatban van az országos szakfelügyeleti névjegyzékbe vételhez az országos szakfelügyeleti pályázat lefolytatása. Erről bővebb információt a Pályázat az Országos Szakfelügyelői feladatok ellátására menüpontban található.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít