Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 2023. június 1-jétől szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem végezhető, annak folytatására kizárólag adószámos magánszemélyként lesz lehetőség.

Ezzel egyidejűleg – az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2023. június 1-jei hatállyal módosult 6/A § (1) bekezdése értelmében -  megszűnik a szabadfoglalkozású tevékenység bejelentésköteles, hatósági nyilvántartásba vételhez kötött jellege.

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában fentiek szerint bekövetkezett változást az alábbiak figyelembevételével, a hatáskörrel rendelkező, illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi kerületi/járási hivatalnál, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kell bejelenteni:

  • amennyiben a 2023. május 31-ig egyéni vállalkozóként végzett szabadfoglalkozású tevékenységet a továbbiakban egyéni egészségügyi vállalkozóként kívánja végezni az Önt ez idáig is igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nevében, ezen egyéni egészségügyi vállalkozóként végzett tevékenysége ún. személyes közreműködői tevékenységnek minősül, mely tekintetében bejelentési kötelezettsége keletkezik, ezen tevékenység ugyanis továbbra is hatósági nyilvántartásba vétel alapján végezhető (ezen bejelentési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha egyéni egészségügyi vállalkozóként egyébként egészségügyi szolgáltatás saját nevében történő nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkezik). Fontos, hogy január 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszony esetén nem köthető új szerződés személyes közreműködésre, ide nem értve a Kormány rendeletében meghatározott egészségügyben dolgozóval kötött szerződést.
  • amennyiben a korábbi tevékenységét a továbbiakban adószámos magánszemélyként kívánja végezni, bejelentési kötelezettsége az egészségügyi államigazgatási szerv irányába nincs, tevékenységét az Önt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató továbbra is köteles a Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszerbe (HENYIR) bejelenteni;
  • amennyiben a fenti változás ismeretében a változással érintett tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, további teendője nincs: a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenysége vonatkozásában a hatósági nyilvántartásban rögzített adatok automatikusan archiválódnak.

Az egyéni egészségügyi vállalkozói tevékenység bejelentésével kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/ugyfeltajekoztatok-az-engedelyezi-eljarasokhoz/272-egeszsegugyi-szolgaltatasokkal-kapcsolatos-tajekoztatas

Ha nem ismeri a járási/kerületi hivatalok elérhetőségét, a járási/kerületi hivatalokról és illetékességi területükről az alábbi linkeken tájékozódhat:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek;

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének változásaival kapcsolatos információk a Központi Statisztikai Hivatal honlapján érhetőek el.

A tevékenységi kör megváltozását az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartását vezető Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé elektronikusan, a Webes ügysegéd (nyilvantarto.hu) egyéni vállalkozói bejelentéseket támogató menüpontja alatt kell bejelenteni 15 napon belül.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít